Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8062
Başlık: Ispanakta (spinacia oleracea L.) bitki sıklığının tohum verimine etkisi üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the effect of plant density on seed yield in spinach (spinacia oleracea L.)
Yazarlar: Şeniz, Vedat
Gürel, Funda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ekim sıklığı
Ispanak
Tohumlar
Verim
Seeding density
Spinach
Seeds
Yield
Yayın Tarihi: 11-Eyl-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gürel, F. (1989). Ispanakta (spinacia oleracea L.) bitki sıklığının tohum verimine etkisi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmadan amaç, değişik sıra arası mesafede ve değişik oranlarda tohum ekimi yapılan parsellerden elde edilecek ıspanak tohumu miktarını belirlemektir. Bu amaçla tohumlar 0.25 m (kontrol), 0.50 m, 0.75 m ve 1.00 m1 lik sıra arası mesafelerde, her sıra aranı mesafesi için dekara 400 g (kontrol), 600 g, 800 g ve 1000 g olacak şekilde ekilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar maddeler halinde özetlenmiştir. 1. Dekara en yüksek tohum verimi 268.33 kg ile sıra aranı 0.50 m olan lardan elde edilirken, en az tohum verimi 161.08 kg ile sıra arası 1.00 m olanlardan elde edilmiştir. Atılan tohum miktarı yönünden ise en yüksek verimi 235.17 kg ile dekara 1000 g, en az verimi 196.83 kg ile dekara 400 g (kontrol) tohum atılanlar vermiştir. En uygun sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonu 0.50 m x 1000 g/da olmuştur. 2. m²'ye en yüksek tohum verimini 0.268 kg ile sıra arası 0.50 m olanlar verirken, en az tohum verimini 0.161 kg ile sıra arası 1.00 m olanlar vermiştir. Atılan tohum miktarı yönünden ise en yüksek verim 0.235 kg ile dekara 1000 g tohum atılanlardan elde edilirken, en az verim 0.197 kg ile dekara 400 g (kontrol) tohum atılanlardan elde edilmiştir. Buna göre, en uygun sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonu 0. 50 m x 1000 g/da'dır. 3. Parsele en yüksek tohum verimi 0.05 kg ile sıra arası 0.50 m olanlardan, en az tohum verimi 4.83 kg. ile sıra arası 1.00 m olanlardan elde edilmiştir. Atılan tohum miktarı yönünden ise en yüksek verim 7.05 kg ile dekara 1000 g tohum atılanlardan elde edilirken, en az verimi 5.91 kg ile dekara 400 g (kontrol) tohum atılanlar vermiştir. En uygun sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonu 0.50 m x 1000 g/da olarak bulunmuştur. 4. Sıra arası 0.50 m olanlardan 0.0041 kg ile bitki başına en yüksek tohum verimi elde edilirken, en az tohum verimi 0.0027 kg ile sıra arası 1.00 m olanlardan elde edilmiştir. Atılan tohum miktarı yönünden ise en yüksek verim 0.0049 kg ile dekara 400 g (kontrol) tohum, en az verim 0.0024 kg ile dekara 1000 g tohum atılanlardan elde edilmiştir. Sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonu bitki başına tohum verimini etkiilememistir. 5. Atılan tohum miktarı yönünden en yüksek 1 g'daki tohum adedi 103.79 adet ile dekara 400 g (kontrol) tohum atılanlardan, en az 1 g'daki tohum adedi 92.54 adet ile dekara 1000 g tohum atılanlardan elde edilmiştir. Sıra arası ve sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonunun 1 g'daki tohum miktarını etkilemediği belirlenmiştir. 6. Atılan tohum miktarı yönünden en yüksek 1000 tane tohum ağırlığını 11.66 g ile dekara 1000 g tohum atılanlar verirken, en az tohum ağırlığını 10.82 g ile dekara 400 g (kontrol) atılanlar vermiştir. Sıra arası ve sıra arası x atılan tohum miktarı interaksiyonu 1000 tane tohum ağırlığını etkilememiştir. 7. En yüksek litredeki tohum ağırlığı, atılan tohum miktarı yönünden 449.78 g ile dekara 1000 g tohum atılanlardan elde edilirken, en az tohum ağırlığı 416.57 g ile dekara 400 g (kontrol) tohum atılanlardan elde edilmiştir. Sıra arası ve sıra aranı x atılan tohum miktarı interaksiyonunun litredeki tohum ağırlığını etkilemediği görülmüştür.
The aim of this research is to determine the quantities of spinach seed to be obtained from the parcels which were sown at different row spacings and different rates. With thin purpose, the seeds were sown at 0.25 m (control), 0.50 m, 0.75 m and 1.00 m row spacings with 400 g/da (control), 600 g/da, 800 g/da and 1000 g/da for each row spacing. The results obtained from the research are summarized as belows: 1. The highest seed yield per decare was obtained from the parcels with 0.50 m row spacing as 268.33 kg, whereas the lowest was obtained from those with 1.00 m row spacing as 161.08 kg. The highest seed yield by the quantity of seed sown was obtained from the parcels with 1000 g/da as 235.17 kg and the lowest was obtained from those with 400 g/da (control) as 196.83 kg. The most suitable interaction of row spacing x seed sown was 0.50 m x 1000 g/da. 2. The highest seed yield per m² was obtained from the parcels with 0.50 m row spacing as 0.268 kg, whereas the lowest was obtained from those with 1.00 m row spacing as 0.161 kg. The highest yield with respect to the quantity of seed sown was obtained from the parcels with 1000 g/da as 0.235 kg, and the lowest was obtained from those with 400 g/da (control) as 0.197 kg. Thus, the most suitable interaction of row spacing x seed sown Was 0.50 m x 1000 g/da. 3. The highest seed yield per parcel was obtained from those with 0.50 m row spacing as 8.05 kg, and the lowest from those with 1.00m row spacing as 4.83 kg. The highest yield by the need sown was obtained from the parcels with 1000 g/da as 7. 05 kg, and the lowest was from those with 400 g/da (control) as 5.91 kg. The most suitable interaction of row spacing x seed sown was found as 0.50 m x 1000 g/da. 4. The highest seed yield per plant was obtained from the parcels with 0.50 m row spacing as 0.0041 kg, the lowest was from those with 1.00m. row spacing as 0.0027 kg. The highest seed yield by the seed sown was obtained from the parcels with 400 g/da (control) as 0.0049 kg/plant, whereas the lowest was obtained from those with 1000 g seed/da as 0.0024 kg. The interaction of row spacing x quantity of seed sown did not affect the seed yield per plant. 5. The highest number of seeds in 1 g by the quantity of seeds sown was obtained from the parcels with 400 g/da (control) as 103.79 seeds, and the lowest was from thore with 1000 g seed/da as 92.54 seeds. Row spacing and the interaction of row spacing x seed sown did not affect the number of seeds in 1 g. 6. The highest 1000 seed weight by the seed sown was obtained from the parcels with 1000 g/da as 11.66 g, whereas the lowest 1000 seed weight was obtained from those with 400 g/da (control) as 10.82 g. Row spacing and the interaction of row spacing x seed sown did not affect the 1000 seed weight. 7.The highest seed weight per litre by the quantity of seed sown was obtained from the parcels with 1000 g/da as 449.78 g, whereas the lowest. seed weight per litre was obtained from those with 400 g/da (control) as 416.57 g. Row spacing and the interaction of row spacing x seed sown did not appear to affect the seed weight per litre.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8062
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006917.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.32 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons