Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7914
Title: Çanakkale koşullarında farklı su uygulama düzeylerinin bodur kiraz yetiştiriciliğinde verim öncesi vejetatif gelişime ve bitki su tüketimine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the effect of different water application levels on vegetative growth and evapotranspiration of Non-bearing Dwarf cherry in Çanakkale conditions
Authors: Yazgan, Senih
Candoğan, Burak Nazmi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Kiraz sulaması
Farklı su uygulama düzeyleri
Vejetatif gelişim parametreleri
Bitki su tüketimi
Buharlaşma kabı
Cherry irrigation
Different water application levels
Vegetative growth parameters
Evapotranspiration
Ciass a pan
Issue Date: 11-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Candoğan, B. N. (2003). Çanakkale koşullarında farklı su uygulama düzeylerinin bodur kiraz yetiştiriciliğinde verim öncesi vejetatif gelişime ve bitki su tüketimine etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Çanakkale koşullarında farklı su uygulama düzeylerinin Gisela-5 bodur kiraz anacı üzerine aşılı Ziraat 900 kiraz çeşidi yetiştiriciliğinde verim öncesi vejetatif gelişime ve bitki su tüketimine etkisinin belirlenmesi amacıyla 2001 ve 2002 yıllan arasında 2 yıl süreyle Alara Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ.' nin 750 dekarlık Çanakkale/Bayramiç Kiraz Plantasyonu' nda yürütülmüştür. Parsellere uygulanan sulama suyu miktarının belirlenmesinde A sımfi buharlaşma kabından yararlanılmıştır. Her sulama aralığında oluşan toplam buharlaşma miktarı konulara göre 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 ve 1.50 olarak belirlenen kap katsayılanyla çarpılarak verilmesi gereken su miktarı belirlenmiştir Her iki yıl için bitki vejetatif gelişim parametreleri ölçüm sonuçlarına göre yapılan varyans analizi sonuçlarında taç alanı dışındaki tüm parametrelerde konular arasında istatistiksel açıdan önemli forklıhklar olduğu saptanmıştır. Yapılan Duncan testi sonuçlarına göre K4 konusu (A sınıfı kaptan ölçülen buharlaşma miktarının % 125' i kadar sulama suyu uygulama) en yüksek bitki boyu, en büyük gövde kesit alanı ve en büyük taç hacmi grubunu oluşturmuştur. İki yaşlı bodur kiraz ağaçlarına, K4 konusuna göre denemenin ilk yılında 864.7 mm sulama suyu uygulanmış ve mevsimlik su tüketimi 848.74 mm olmuştur. En yüksek aylık ort. bitki su tüketimi ise 257.32 mm ile Ağustos aymda meydana gelmiştir ve bu aya ait bitki katsayısı (ko) 1.58' dir. Üç yaşlı bodur kiraz ağaçlarına ise, denemenin ikinci yılında 783.3 mm sulama suyu uygulanmış ve mevsimlik su tüketimi 839. 1 8 mm bulunmuştur. Bu yıl için en yüksek aylık ort. bitki su tüketimi ise 254.82 mm ile Temmuz aymda meydana germiş ve bu aya ait bitki katsayısı (ko) 1.48' dir.
The aim of the study is to determine the effects of different water application levels on vegetative growth and evapotranspiration of non-bearing sweet cherry ev Ziraat 900 grafted on clonal dwarf rootstock Gisela5. Study was carried out on Çanakkale/Bayramiç Cherry Plantation of Alara AgroBusiness at 75 ha. field during 2 years (2001-2002). The irrigation treatments were programmed using five different levels of class A pan evaporation. Net irrigation water amounts were determined by multiplaying pan coefficients (0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50) and total evaporation at each irrigation interval. As a result of analysis of variance on measurerrients of plant vegetative growth parameters, there is considerable differences among all parameters except tree area as statistically. According to Duncan test results maximum tree height, trunk cross-sectional area and volume of trees have become maximum at water application level which is 125 % of class A pan evaporation (K-4 irrigation treatment). In the first year of trial, applied water amount to 2*-year-old orchard was 864.7 mm and seasonal evapotranspiration was realized as 848.74 mm. Monthly evapotranspiration value has reached a maximum with 257.32 mm in August and crop coefficient is 1.58 for this month. Following year, irrigation water was applied to 3 -year-old orchard with the amount of 783.3 mm and seasonal evapotranspiration was observed as 839.18 mm. Maximum monthly evapotranspiration was realized in July with 254.82 mm and crop coefficient was 1.48 in the same month
URI: http://hdl.handle.net/11452/7914
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139898.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons