Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7126
Başlık: Hacimli gamma kaynağı için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonunun incelenmesi
Diğer Başlıklar: Detection of detector sensitivity and response function for bulky gamma source
Yazarlar: Özmutlu, Emin
Aydın, Asuman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fizik ve fizik mühendisliği
Physics and physics engineering
Yayın Tarihi: 20-Oca-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, A. (1989). Hacimli gamma kaynağı için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada 2" x 2" lik NaI (Tl) dedektörünün çevresini saran silindir geometrili, homojen ve izotropik gamma kaynağı düzeneği için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonu Monte Carlo benzetişim yöntemi ile elde edilmiştir. Monte Carlo uygulamalarında Nal tesir kesitleri için fit sonucu elde edilen sürekli fonksiyonlar kullanılmış, Compton saçılması ve ayırma gücü örneklemeleri için yeni yöntemler geliştirilmiş fotonun geometrik takibi için basit bir formalizm kurulmuştur. Aktif madde içeren çay örnekleri bu sistem de sayılmış ve sonuçlar Monte Carlo yöntemi ile değerlendirilerek mutlak aktiflik ölçülmüştür.
We determine the response function and the total efficiency of the system the 2" x 2" Nal (Tl) dedector and the homogeneous, isotropic, cylindri cal gamma ray source surrounding the Nal (Tl) crystal, using the Monte Carlo method. We use continuous functions fitted to the values given in literature for the Nal cross sections. We develop new methods for simulation of Compton scattering angular distribution and dedector resolution. We use a simple for malism for simulating the distribution of photons spatially. We determine the absolute activity of a tea sample containing some radiactive elements experi mentally using the result of Monte Carlo calculation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7126
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005554.pdf2.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons