Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6855
Başlık: Saç kalıp tasarımında yırtılma problemlerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Examination of fraction problem of sheet metal die design
Yazarlar: Uğuz, Agah
Özdemir, Bayram Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: CAD/CAM
Kalıp tasarımı
Sonlu elemanlar yöntemi
Üretim sistemleri
Mold design
Finite element method
Production systems
Yayın Tarihi: 4-Eyl-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özdemir, B. A. (1997). Saç kalıp tasarımında yırtılma problemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, sac kalıpçılığının en önemli problemlerinden olan yırtılma, ondülasyon ve şekil bozukları incelendi. Alternatif imalat yöntemlerinin problem çözümündeki etkileri araştırıldı. Tasarım aşamasında çözüme gidildi. CAD/CAM 'e ek olarak CAE kullanılarak sağlanan maliyet düşüşü incelendi.
In this study, fracture, curie and deformation which are the most important problems of sheet metal are examined. Effects of alternative production methods on problem solition are investigated. In this tried to solve the problem while in design step. Decrease in cost by usign CAE added to CAD/CAM is examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6855
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067670.pdf
  A kadar 2099-12-31
12.95 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons