Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6824
Title: Kitosan esaslı ameliyat ipliklerinin absorbe olma sürelerinin tasarlanması
Other Titles: Absorbtion times design of chitosan based on sutures
Authors: Ulcay, Yusuf
Göksu, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ameliyat ipliği
Katgüt
İpek
Kitosan
Suture
Catgut
Silk
Chitosan
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göksu, E. (2010). Kitosan esaslı ameliyat ipliklerinin absorbe olma sürelerinin tasarlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kullanılan krome katgüt düşük fiyat,düşük mukaveemet değerleri ve yüksek doku reaksiyonuna sahip bir ameliyat ipliğidir. İpek ise katgüte göre yüksek mukavemet, orta seviyede vücut reaksiyonu ve yüksek düğüm güvenilirliğine sahiptir. Çalışmanın hedefi doğrultusunda mukavemet değerlerini daha uzun süre devam ettirmek veya artırmak ve vücut reaksiyonunu azaltmak amacıyla deniz kabuklularından elde edilen kitosan kullanılmaktadır.Krome katgüt ve ipek ameliyat iplikleri 24 güne varan sürelerde izotonik serum çözeltisine bırakılmış sonrasında kitosan kaplanarak çekme, düğüm ve ilmek mukavemet testleri yapılmıştır. Sonuçlar istatistiki olarak yorumlanmıştır.
In this study which is used surgical crome catgut; cheap,low strength and higher tissue reaction specialities. The other one silk is which has moderate tissue reaction, tensile strength, and knot security is good. The aim of this study for sustaining or increasing the strength specialities and decreasing tissue reaction by using chitosan. Chitosan is an antibacterial material which is made crustaceans.Chrome catgut and silk sutures were waited in physiologic solution of isotonic serum up to 24 days. It was determined alteration of pull,knot and loop strength of sutures during this period. In the result strength tests and statistical interpretation were made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6824
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340081.pdf8.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons