Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6794
Title: Ev tekstiline yönelik kullanılan kumaşların güç tutuşurluk özelliğinin geliştirilmesi
Other Titles: The i̇mprovement of flame retardant properties for home textiles
Authors: Kut, Dilek Toprakkaya
Ömeroğulları, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ev tekstili
Poliester
Güç tutuşurluk
Plazma polimerizasyonu
Oksijen
Hidrofilleştirme
LOI
Home textile
Polyester
Flame retardancy
Plasma polimerization
Cxygen
Hidrophilicity
Issue Date: 19-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ömeroğulları, Z. (2010). Ev tekstiline yönelik kullanılan kumaşların güç tutuşurluk özelliğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Isı ve alevden korunma gerektiren her türlü alanda güç tutuşur lifler kullanmak veya tekstil üzerine çeşitli güç tutuşurluk işlemleri yapma gerekliliği son dönemlerde yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Bu amaçla ısı ve alevden koruyucu giysilerin üretiminde yeni kimyasallar ve teknolojiler geliştirilmektedir.Bu çalışmada, ev tekstili içerisinde döşemelik ve perdelik gibi pek çok alanda kullanılan % 100 poliester kumaşlara güç tutuşurluk özelliği gerekli apre işlemleriyle çeşitli oranlarda kimyasal kullanarak verilmiş ve kumaşların sergiledikleri güç tutuşurluk davranışları incelenmiştir. Yapılan çalışmada, konvansiyonel yöntemin dezavantajlarını minimize etmek için, kullanılan kimyasalın miktarını azaltmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, poliester kumaşlara oksijen gazıyla plazma polimerizasyonu ile hidrofilleştirme işlemi uygulanmıştır. Böylece plazma polimerizasyonu ile kumaşa kazandırılan hidrofilliğin, kumaşın güç tutuşurluk özelliğine olan etkisi ve madde alım miktarındaki değişim incelenmiştir. Bunun yanında konvansiyonel yöntemde kullanılan kimyasalın dışında, doğal bir malzeme kullanarak poliester kumaşın güç tutuşurluk özelliğine olan etkisi araştırılmıştır.Teknik olarak plazma polimerizasyonu yöntemi, kimyasal uygulamada ise emdirme kurutma (pad dry) yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan numunelerin karakterizasyonu aşamasında, uygulanan yöntemlerin kumaş yüzeyleri üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri alınmış, yanma özelliklerinin belirlenmesi için ise limit oksijen indeks (LOI) testi yapılmış ve yüzey karakterizasyonunu belirlemek amacıyla fourier transformed infrared (FT-IR) analizleri incelenmiştir. Uygulanan kimyasalların yıkamaya karşı dayanımları da test edilmiştir.
The necessity of using flame retardant fibers or making several flame retardancy process on fabrics in every area that needs heat and flame protection has become important again nowadays. For this purpose, new chemicals and technologies are being improved in the production of heat and flame protective textiles.In this study, the characteristic of flame retardancy is given to %100 polyester fabrics which are often used in home textiles like drapery or upholstery fabrics with finishing process using different quantity of chemicals and the flame retardancy behaviours of fabrics are investigated. To minimize the disadvantages of conventional method, decreasing of the quantity of chemicals is aimed. For this purpose, to make polyester fabrics more hydrophilic, plasma polymerization with using oxygen gas is applied to the polyester fabrics. By this way, the effect of hydrophilicity that made by plasma polymerization on the flame retardancy characteristic of fabrics and the variation of quantity of chemicals are investigated. In addition, except the chemical used in conventional method, a natural product that gives flame retardancy to fabrics is used as an alternative and the effect of product is also investigated.Technically, plasma polymerization method and in chemical application pad dry method are used in this study. To investigate surface characteristics of fabrics, scanning electron microscope (SEM) micrographs are taken. To investigate flame retardancy of fabrics limited oxygen index (LOI) test is used. And finally Fourier transformed infrared spectroscopy analysis (FT-IR) is used. In addition, polyester fabrics resistances against washing are also tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6794
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340078.pdf12.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons