Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6686
Title: Eliptik fonksiyonlar
Other Titles: Elliptic functions
Authors: Bizim, Osman
Kılıç, Sema
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Eliptik fonksiyonlar
Jacobi eliptik fonksiyonları
Weierstrass eliptik fonksiyonu
Elliptic functions
Jacobi elliptic functions
Weierstrass elliptic functions
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. (2013). Eliptik fonksiyonlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada C üzerinde çifte periyodik ve meromorfik fonksiyon olan eliptik fonksiyonlar ve bu fonksiyonların özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, temel kavram ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde eliptik fonksiyonlar ve bu fonksiyonların özellikleri ele alınmıştır. Jacobi eliptik fonksiyonları, bu fonksiyonlar için toplam formülleri ve bu fonksiyonların periyodikliği incelenmiştir. Daha sonra Weierstrass eliptik fonksiyonları ele alınmış ve Weierstrass (z) fonksiyonu için diferensiyel denklem verilmiştir. Son olarak, eliptik fonksiyonlar cismi ele alınmış ve esas kısmı verilen eliptik fonksiyonların oluşturulması incelenmiştir.
In this work, elliptic functions which are doubly periodic and meromorphic functions on C are discussed and the properties of these functions are given. In the first chapter of this work, the main concepts and theorems are given. In the second chapter elliptic functions and their properties are discussed. Jacobi elliptic functions, the addition formulae for these functions and the periodicity of these functions are examined. Then Weierstrass elliptic functions are discussed and the differential equation for Weierstrass (z) function is given. Finally, the field of elliptic functions is discussed and the construction of the elliptic functions with given principal parts is studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6686
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343171.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons