Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6627
Title: Darbe sönümleyici dokuma kumaş tasarımı ve darbe sönümleme özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Impact damping woven fabric design and investigation of their impact absorbing properties
Authors: Alpay, Halil Rıfat
Eskin, Gökmen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma
Kumaş
Darbe
Sönümleme
Darbe sönümleme test cihazı
Çift katlı dokuma kumaşlar
Woven
Fabric
Impact
Absorbing
Test device for impact absorbing
Double layered woven fabrics
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eskin, G. (2013). Darbe sönümleyici dokuma kumaş tasarımı ve darbe sönümleme özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günlük hayatımızın birçok alanında tekstil materyalleri kullanmaktayız. Genellikle örtünmek için kullandığımız en yaygın tekstil materyali kumaş formudur. Bu çalışmada günlük hayatta karşılaşabileceğimiz küçük darbelerden korunmak için dokuma kumaşların örgülerini değiştirerek darbe sönümleme yeteneği kazandırılması ve bu yeteneğin ölçümü için test cihazı yapılması amaçlanmaktadır.
We are using textile material in so many areas in our daily life. The most common form of textile materials is fabric form for covering ourself. In this study, we aim to design woven fabrics just changing their patterns to protect from impacts that we face with in daily life and make a test device to measure their impact absorbing properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6627
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343169.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons