Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6621
Başlık: Asphodelus aestivus Brot. türünün nitrat özümlemesi üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: Studies on nitrate assimilation of Asphodelus aestivus Brot
Yazarlar: Güleryüz, Gürcan
Sakar, Fatma Selcen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Nitrate redüktaz aktivitesi (NRA)
Nitrifikasyon
Asphodelus aestivus
Akdeniz bölgesi
Nitrate reductase activity (NRA)
Nitrification
Mediterranean region
Yayın Tarihi: 26-Ağu-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sakar, F.S. (2009). Asphodelus aestivus Brot. türünün nitrat özümlemesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) çok yıllık yumrulu geofittir. Tür, Akdeniz bölgesinde tarım alanlarındaki eğimli yerlerde, yol kenarları boyunca çayır ve otlak alanların kalkerli topraklarında yayılıs göstermektedir. Bu çalısmada, A. aestivus türünün farklı organlardaki (yumru kök, çiçek tasıyan gövde, yaprak ve çiçek) nitrat redüktaz (NR) aktivitesi ve köklerin çevresindeki topraktaki güncel mineral azot (NO3 - ve NH4 +) bir yıl boyunca arastırıldı. Ayrıca, türün yayılıs gösterdiği habitatlardaki populasyonlar güncel nitrat içeriği ve farklı organlardaki NR aktivitesine göre karsılastırıldı. En yüksek NRA yapraklarda saptanmıs olmakla beraber, çiçek ve yumrulu kökler gibi diğer bitki kısımlarının da nitrat özümleme kapasitesine sahip olduğu saptandı. Uygun kosullardaki yüksek nitrat özümleme kapasitesinin bu türün Akdeniz bölgesindeki gelisimi ve egemenliğinde iyi bir strateji olduğu görüldü. Yapraklardaki nitrat özümlenmesi ve toprakların güncel nitrat içerikleri mevsime bağlı değisim gösterdi. Toprakların nitrat içeriğine bağlı olarak nitrat özümlenmesi kıs aylarında artıs gösterdi.
Asphodelus aestivus Brot. (A. microcarpus Viv.) is a perennial tuberous root geophyte of the family Liliaceae. Species spreads on slopes in agricultural lands, around the roads and calcareous soils in pastures all over the Mediterranean basin. In this study, nitrate reductase activity (NRA) in different compartments (tuberous roots, inflorescence stalks, leaves and flowers) of A. aestivus and actual mineral nitrogen (NO3 - and NH4 +) in soil surrounding the roots were investigated during a year. In addition, populations in different habitats were compared according to nitrate reductase activity (NRA) in different compartments and actual mineral nitrogen (NO3 - and NH4 +) in soil. Although the highest NRA was found in the leaves, the other plant compartments such as flower and tuberous roots have also nitrate assimilation capacity. The high nitrate assimilation capacity in suitable conditions is considered to be a good strategy in development and in dominancy of this species on Mediterranean environments. There was a seasonal variation model in nitrate assimilation in leaves and actual NO3 - content of soils. Depending on actual nitrate content of soils, nitrate assimilation increased in winter periods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6621
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
246413.pdf2.18 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons