Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6422
Title: Dikim aralığı ve azotlu gübrelemenin manda otu [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] tesisine etkileri
Other Titles: Effects of plant spacing and nitrogen fertilization on buffalograss [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] establishment
Authors: Açıkgöz, Esvet
Çalışkan, Nejla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Manda otu
Buchloe dactyloides
Azotlu gübreleme
Sulama miktarı
Dikim aralığı
Çim performansı
Buffalograss
Buchloe dactyloides
Nitrogen fertilization
Irrigation levels
Transplanting distance
Turf performance
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, N. (2012). Dikim aralığı ve azotlu gübrelemenin manda otu [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] tesisine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, manda otunun [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] kıraç tarla koşullarında çim performansını incelemek, bitkinin kaplama değerlerini ve dormantlık süresini belirlemek hedeflenmiştir. Ayrıca, saksı denemeleri ile farklı azot dozları ve sulama sıklıklarının, manda otunun gelişimi ve bazı verim unsurlarına etkileri araştırılmıştır. Çalışmalar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür.Tarla denemesinde üç dikim aralığı (25, 50, 100 cm) ve üç azotlu gübre dozu (0, 5, 10 kg/da N) kullanılmıştır. Bu çalışmada, 25 cm dikim aralığı renk, kalite, kaplama, yeşil ot ve kuru ot verimi bakımından en yüksek değerleri vermiş, azot dozları ise önemli bir etki göstermemiştir. Hiçbir bakım işlemi yapılmayan manda otunun çim özellikleri çok zayıf bulunmuştur.Saksı denemesinde üç sulama miktarı ( %25, %50, %100 tarla kapasitesi) ile beş azotlu gübre dozu (0, 5, 10, 15, 20 kg/da N) uygulanmış, %50 tarla kapasitesinde sulama ve 20 kg/da N gübre dozu ele alınan verim unsurları bakımından en yüksek değerleri verdiği belirlenmiştir.
In this study, turf performance, coverage after transplanting and dormancy period of buffalograss [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] were tested under dryland field conditions. In addition, effect of nitrogen doses and irrigation frequencies on the yield components of buffalograss were investigated in the pot experiments. The studies were conducted at experimental plots of Uludag University, Faculty of Agriculture, Bursa in 2010, 2011, and 2012.Three row spacings in transplanting of buffalograss seedlings (25, 50 and 100 cm) and three N doses (0, 5, and 100 kg/ha) were used in the field studies. In this study, 25-cm row spacings provided better results in color, quality, forage and drymatter yield, but N doses were nonsignificant. Turf characteristics of buffalograss were very poor in low maintanence conditions.In pot experiments, three irrigation levels (25%, 50% and 100% field capacity) and five N doses (0, 50, 100, 150, and 200 kg/ha) were tested and 50% field capacity and 200 kg/ha N had the highest values in yield components tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6422
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322509.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons