Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6162
Title: Kocaeli (İzmit) ili atmosferindeki bazı allerjik polenlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation on some allergenic pollen grains in the atmosphere of Kocaeli (İzmit)
Authors: Çelenk, Sevcan
Saitoğlu, Gülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Aerobiyoloji
Kocaeli
Polen
Türkiye
Volumetrik yöntem
Aerobiology
Pollen
Turkey
Volumetric method
Issue Date: 10-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saitoğlu, G. (2013). Kocaeli (İzmit) ili atmosferindeki bazı allerjik polenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Kocaeli (İzmit) İli atmosferinde 11 Şubat 2012 ? 10 Şubat 2013 tarihleri arasındaki bir yıllık süre boyunca Lanzoni VPPS 2000 cihazı kullanılarak atmosferik polen örneklemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 48 taksona ait 29 120 ve 681 bilinmeyen olmak üzere toplam 29 801 polen/m3 belirlenmiştir. Bunlardan 30 taksonun odunsu (% 69,330), 18 taksonun otsu bitkilere (% 28,385) ait olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli atmosferinde dominant olarak görülen, polen spektrumunda %1 ve üzeri orana sahip olan taksonlar sırasıyla; Cupressaceae/Taxaceae (% 25,596), Urticaceae (% 9,926), Poaceae (% 8,909), Platanus sp.( % 8,842), Quercus sp. (% 6,708), Fraxinus sp. (% 4,913), Pinus sp. (% 4,225), Alnus sp. (% 3,362), Morus sp. (% 3,017), Plantago sp.(% 2,567), Chenopodiaceae/Amaranthaceae (% 2,319), Corylus sp.(% 1,929), Olea sp. (% 1,836), Ambrosia sp. (% 1,540), Fagus sp. (% 1,225), Castanea sp. (% 1,164), Salix sp. (% 1,087) olarak belirlenmiştir. En yüksek polen konsantrasyonu Nisan ayında tespit edilmiştir.
In this study, atmospheric polen sampling performed by using Lanzoni VPPS 2000 trap between 11 February 2012 – 10 February 2013 in the atmosphere of Kocaeli (İzmit). As a result of this study, a total of 29 801 polen/m 3 (29 120 identified and unidentified 681) determined belonging to 48 taxa. Of these, 30 taxa recorded as belonging to arboreal plants (% 69,330) and 18 of them recorded as belonging to non-arboreal plants (% 28,385). Dominated pollen grains (more than %1) in the yearly pollen spectrum of Kocaeli atmosphere were Cupressaceae/Taxaceae (% 25,596), Urticaceae (% 9,926), Poaceae (% 8,909), Platanus sp.( % 8,842), Quercus sp. (% 6,708), Fraxinus sp. (% 4,913), Pinus sp. (% 4,225), Alnus sp. (% 3,362), Morus sp. (% 3,017), Plantago sp.(% 2,567), Chenopodiaceae/Amaranthaceae (% 2,319), Corylus sp.(% 1,929), Olea sp. (% 1,836), Ambrosia sp. (% 1,540), Fagus sp. (% 1,225), Castanea sp. (% 1,164), Salix sp. (% 1,087). Highest pollen concentration was detected in Apri
URI: http://hdl.handle.net/11452/6162
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341921.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons