Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6028
Title: Prostat ve akciğer kanseri hücre hatlarında Rosmarinus officinalis L. (Biberiye) ekstresinin sitotoksik etkilerinin araştırılması
Other Titles: The investigation of cytotoxic effects of Rosmarinus officinalis L. (Rosemary) extract on the prostate and lung cancer cell lines
Authors: Malyer, Hulusi
Vatansever, Buse
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Prostat kanseri
Akciğer kanseri
Rosmarinus officinalis
Biberiye
Sitotoksisite
Prostate cancer
Lung cancer
Rosemary
Cytotoxicity
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, B. (2014). Prostat ve akciğer kanseri hücre hatlarında Rosmarinus officinalis L. (Biberiye) ekstresinin sitotoksik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yetişen Rosmarinus officinalis L. (biberiye) bitkisinin farklı çözücüler (etanol ve su) ile hazırlanmış ekstrelerinin prostat ve akciğer kanseri hücre hatları (VCaP ve Calu-1) üzerindeki sitotoksik aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk basamak olan in vitro sitotoksisiteyi belirlemede kullanılan WST-1 ve SRB canlılık testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca hücrelerdeki sitotoksik aktivite, gerçek zamanlı sitotoksisite analiz sistemi (xCELLigence RTCA) ile doğrulanmıştır. Rosmarinus officinalis L. bitkisinden elde edilen etanol ekstresinin VCaP ve Calu-1 hücreleri üzerinde infüzyon ekstresine kıyasla daha güçlü bir sitotoksik etkiye neden olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak bir sonraki inceleme basamağının, kullanılan ekstrelerin kanser tedavisindeki büyüme baskılayıcı etkisinden sorumlu olan etken maddelerin araştırılması olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, cytotoxic activity of extracts (ethanol and water) of Rosmarinus officinalis L., (rosemary) naturally a plant grown in Turkey, is tested against prostate and lung cancer cell lines (VCaP and Calu-1). For this purpose, WST-1 and SRB cell viability tests are utilized to determine in vitro cytotoxicity. Furthermore, cytotoxic activity is confirmed with real time cytotoxicity analysis system (xCELLigence RTCA). It has been found that ethanol extracts of Rosmarinus officinalis L. more powerful cytotoxic activity compared to water extracts on VCaP and Calu-1 cells. Based on results of this study, it has been concluded that a subsequent step of examination is investigation of active agents, being responsible for growth inhibitory effect of the extracts in the treatment of cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6028
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373739.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons