Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5406
Title: Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde multifonksiyonel özellik sağlayacak mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması
Other Titles: Multifunctional materials to be used in home textiles microcapsule provide the preparation and implementation of feature
Authors: Kut, Dilek
Özerdem, Bilun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrokapsül
Multifonksiyonel özellik
Uçucu yağlar
Microcapsule
Multifunction features
Essential oils
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özerdem, B. (2011). Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde multifonksiyonel özellik sağlayacak mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu projede, ev tekstilinde kullanılan polyester ve polyester karışımı ürünlere multifonksiyonel özellik kazandırmaya yönelik olarak mikrokapsül hazırlanmış ve hazırlanan mikrokapsüller kumaşa aktarılarak kullanım alanına uygun olarak test edilmiştir. Mikrokapsül hazırlamada optimum sonuçlar sağlandıktan sonra, kapsül içeriği farklılaştırılarak, koku oluşumunu önleyen veya koku veren, sinek/böcek savar, antibakteriyel gibi multifonksiyonel özellikler kazandırılması hedeflenmektedir. Bu özellikler günümüzde çeşitli kimyasal bitim işlemleri ile uygulanmakta ve çokta başarılı sonuçlar elde edilmektedir.Ancak bu özelliklerin mikrokapsülleme tekniği ile elde edilmesinin hem üreticiye hem tüketiciye hem de yaşadığımız çevreye çok büyük katkıları olacaktır. Çünkü mikrokapsülleme yöntemi ile su, enerji ve kimyasal sarfiyatı büyük ölçüde azalmakta, elde edilen özelliklerin kalıcılıkları artmaktadır. Böylelikle üreticinin gider kalemleri azalmakta bunun sonucu olarak da tüketiciye daha uygun ve daha uzun ömürlü ürünler sunulabilmektedir.
In this project, polyester and polyester blend used in home textile products in order to acquire property multifunctional microcapsule prepared microcapsules were prepared and tested in accordance with the application area is transferred to the fabric.After obtaining the optimum results for the preparation of microcapsule, capsule content, diversifications, prevent the formation of odor or fragrance, fly/insect repellent, antibacterial multifunctional properties such as the expected gain. These features are currenty implemented by various methods, and professional helpers sucessful results are obtained.But these features to be extracted with both the producer and consumer microencapsulation technique as well as the environment we live in is very large contributions. Because the method microencapsulaion with water, greatly decreasing the energy and chemical consumption, increasing the permanency of the features obtained. Thus, decreasing the manufacturer's expense items as a result, more convenient and more durable products can be offered to consumers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5406
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284798.pdf3.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons