Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5392
Title: Sıçan (Rattus norvegicus) karaciğer dokusundaki bazı enzim aktiviteleri üzerine dinitrocresol ve dichlorvos'un etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of dinitrocresol and dichlorvos effects on some enzyme activities in rat (Rattus norvegicus) liver tissue
Authors: Dere, Egemen
Tosunoğlu, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dichlorvos
Dinitrocresol
Hekzokinaz
Laktat dehidrogenaz
Sıçan
Karaciğer
Enzim aktivitesi
Hexokinase
Lactate dehydrogenase
Rat
Liver
Enzyme activity
Issue Date: 10-Aug-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tosunoğlu, H. (2007). Sıçan (Rattus norvegicus) karaciğer dokusundaki bazı enzim aktiviteleri üzerine dinitrocresol ve dichlorvos'un etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ülkemiz tarımında sıklıkla kullanılan pestisitlerden, dichlorvos ve dinitrocresolun sıçanların karaciğer dokusunda hekzokinaz ve laktat dehidrogenaz enzim aktivitelerine olan etkileri araştırılmıştır. Dinitrocresolun 2.8 mg.kg–1 ve dichlorvosun 4 mg.kg–1 dozu sıçanlara intraperitonal olarak uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise serum fizyolojik enjekte edilmiştir. Uygulamadan 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 72 saat sonra servikal dislokasyon yoluyla öldürülen sıçanların karaciğer dokusunda enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Sonuç olarak her iki cinsiyette, dichlorvosun enzim aktivitelerini arttırdığı, dinitrocresolun ise genel olarak her iki enzim aktivitesini azalttığı görülmüştür. Deney gruplarını kontrol gruplarıyla karşılaştırdığımızda, dichlorvos’un meydana getirdiği aktivite farklılığının, dinitrocresole grubundan daha fazla olduğu dikkati çekmiştir. Araştırma sonuçları her iki pestisitin de karaciğer dokularında hekzokinaz ve laktat dehidrogenaz aktivitesini etkilediğini ortaya koymuştur.
In this study, the effects of dichlorvos and dinitrocresol which are the common using pesticides in agriculture of our country, on hexokinase and lactate dehydrogenase enzymes in liver tissue were investigated. 2.8 mg.kg–1 of dinitrocresol and 4 mg.kg–1 of dichlorvos dose were applied to rats by using intraperitoneally injection. Also, serum physiologic was injected to control group. Enzyme activities were investigated in liver tissue of rats which killed by cervical dislocation on 0, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours after the application. Results of this study showed that, dichlorvos increases and dinitrocresol generally decreases both enzyme activities in both sexes. Comparing the activity differences of experimental groups with control group, more activity differences call attention in the dichlorvos applied group than the dinitrocresol group. In conclusion study results expose that, both pesticides effects hexokinase and lactate dehydrogenase activities in liver tissue.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5392
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202221.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons