Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5309
Başlık: Magnetik süperörgülerin yapısal incelemeleri
Diğer Başlıklar: Structural investigations of magnetic superlattices
Yazarlar: Alper, Mürsel
Şener, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Magnetik süperörgüler
X-ışını kırınımı
Magnetic superlattices
X-ray diflraction
Yayın Tarihi: 5-Eki-2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şener, F. (2001). Magnetik süperörgülerin yapısal incelemeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, magnetik süperörgülerin x-ışını kırınım desenini elde etmek için, tabaka kalınlığı ve arayüzey dalgalanmalarını içeren genel x-ışını kinematik saçılma teorisi kullanılarak bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Elde edilen kırınım desenleri konu ile ilgili diğer çalışmalardaki kırınım desenleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca programdaki tabaka kalınlığı ve arayüzey kalınlığı gibi bazı parametrelerin, kırınım desenleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
In this study, a computer program has been developed to obtain x-ray diffraction patterns of magnetic superlattices using the general x-ray kinematical scattering theory including the layer thickness and interface fluctuations. The obtained diffraction patterns have been compared with those of other work related with this subject. Also, the effects of some parameters such as layer thickness and interface distance on the diffraction patterns have been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5309
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109749.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.08 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons