Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMengüç, Ahmet-
dc.contributor.authorSeyidoğlu, Nilüfer-
dc.date.accessioned2020-01-07T08:24:33Z-
dc.date.available2020-01-07T08:24:33Z-
dc.date.issued2001-05-10-
dc.identifier.citationSeyidoğlu, N. (2001). Bazı büyümeyi düzenleyici maddelerin "freesia sp." yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5300-
dc.description.abstractBu araştırma ‘Cordula’ ve ‘Athena’ çeşitlerinde, iki farklı corm büyüklüğüne GA3 ve Ethrel uygulamalarının dikimden başak oluşturuncaya kadar geçen süreye, I., II. ve III. çiçeklerde: dikimden çiçeklenmeye kadar geçen süreye, çiçek sapı uzunluğuna, başak uzunluğuna, kandil sayısına ve kandil çapma ve bitki başına elde edilen çiçek sayısı üzerine etkilerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ‘Cordula’ çeşidinde erken başak oluşumu ve erken çiçeklenme meydana gelmiştir. Corm büyüklükleri itibariyle en iyi sonuç I. Boy cormlarda saptanmıştır. Genel olarak GA3 uygulamaları Ethrel uygulamalarına göre en iyi sonucu vermiştir. Uygulama dozları olarak 50 ppm dozunda yapılan uygulamalar 100 ppm dozunda yapılan uygulamalardan daha iyi sonuç vermiştir. Freesia yetiştiriciliğinde ‘Cordula’ ve ‘Athena’ çeşitlerinin her iki corm büyüklüğüne yapılan GA3 ve Ethrel uygulamaları her ne kadar çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkili olmuş ise de ticari olarak yetiştiricilikte kullanılmalarının yeterli olmadığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of the research was to determine the effects of GA3 and Ethrel application on the period between planting and spike fbrmation o f conns with to different sizes, and on the period between planting and flowering, flower - stalk length, spike length, number of flowers and flowers diameter and number of flowers obtained per plant, in the 1st, 2nd and 3rd flowers,in the cvs. Cordula and Athena. According to the results obtained, early spike formation and early flovvering occurred in cv. Cordula. The best result with respect to corm sizes was obtained from the 1st- size conns. In general, GA3 applications gave better results, compared with Ethrel applications. The applications at 50 ppm concentration gave better results than those at 100 ppm Concentration. It was concluded that the applications were not suffîcient to be used in commercial Freesia growing, although flowering and flower quality were influenced by GA3 and Ethrel applications on the conns with two different sizes in cvs. Cordula and Athena.en_US
dc.format.extentX, 104 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFreesia yetiştiriciliğitr_TR
dc.subjectGA3 ve Ethreltr_TR
dc.subjectÇiçeklenme ve çiçek kalitesitr_TR
dc.subjectFreesia growingen_US
dc.subjectGA3 and Ethrelen_US
dc.subjectFlowering and flower qualityen_US
dc.titleBazı büyümeyi düzenleyici maddelerin "freesia sp." yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of some growth regulators on flowering and flower quality of "freesia sp."en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109724.pdf5.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons