Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5244
Title: Kendinden ayarlamalı denetleyici tasarımı
Other Titles: Self-adjusting controller design
Authors: Türe, Murat
Arı, Seçkin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Denetçiler
Controller
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 7-Jan-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arı, S. (1997). Kendinden ayarlamalı denetleyici tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, PED kontrolör katsayılarının self-tuning (kendinden ayar) algoritmaları kullanılarak hesaplaması ele alınmış ve benzetim olarak TMS370C742 mikrokontrolör üzerinde uygulanmıştır. Tasarım sırasında kestirim algoritması olarak least square (en küçük kareler) ve kontrolör tasarım metodu olarakda dolaylı yöntem kullanılmıştır. Yapılan benzetimlerde mikrokontrolör ile proses olarak kullanılan bir bilgisayarın haberleşmesi sağlanmış ve farklı süreçlerden elde edilen sonuçlar incelenmiştir.
In this research, a self-tuning control algorithm has been used for the computation of PID controller cofficients and it has been realized based on the TMS370C742 microcontroller. During the design of PID controller, least squares algorithm is used for estimation and as a design methodology indirect method has been used. In the simulatioas, a communication interface has been established between the microcontroller and the computer which has also been used for process generation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5244
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057339.pdf
  Until 2099-12-31
3.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons