Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5125
Title: Böğürtlende mikroçoğaltım çalışmaları
Other Titles: Micropropagation studies in blackberry
Authors: Barut, Erdoğan
Yıldız, Demet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Böğürtlen
Mikro çoğaltım
Loltukaltı tomurcuğu
BAP
IBA
Blackberry
Micropropagation
Axillary bud
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, D. (2006). Böğürtlende mikroçoğaltım çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, “Bursa-I” ve “Chester” böğürtlen çeşitlerinde koltuk tomurcukları kullanılarak mikro çoğaltım denemeleri yapılmıştır. Bu amaçla örnekler 20 Mayıs 2005 ve 26 Haziran 2005 tarihlerinde alınarak araştırma 3 farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar başlangıç (MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.5 ve 1.0 mg/l BAP), sürgün (MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.1, 0.5 ve 1.0 mg/l BAP) ve köklendirme (1/3 MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.2 ve 0.4 mg/l IBA) aşamalarıdır. Araştırma sonucunda başlangıç ve sürgün çoğaltım aşamalarında her iki böğürtlen çeşidinde kullanılan ortamların önemli etkisi görülmemiştir. Ancak örnek alma tarihleri açısından önemli farklılıklar bulunmuştur. Haziran ayında alınan eksplantlar, Mayıs ayında alınanlardan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Köklendirme aşamasında ise yine her iki çeşit için köklenme oranı %88-100 arasında değişmiştir. Köklenme aşamasında eksplant alma zamanı ve ortamların etkisi önemli bulunmamıştır.
In this study,micropropagation trials were carried out in blackberry cultivars “Bursa-I” and “Chester”, using axillary buds as explant. For this purpose, samples were taken on 20 May 2005 and 26 June 2005, and the research was carried out at three different stages. These were the initial (MS + 30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.5 and 1.0 mg/l BAP), shoot regeneration (MS + 30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l BAP) and rooting (1/3 MS + 30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.2 and 0.4 mg/l IBA) stages. At the end of the research, no significant effect of the nutrient media used in these two blackberry cultivars were determined, either in the initial or in shoot regeneration stages. However, significant differences were found in relation to sampling dates. Explants taken in June gave more successfull results compared with those taken in May. The rooting ratio for both cultivars changed between 88 and l00%. The effects of explant excision stage and media were not found significant during the rooting stage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183763.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons