Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5069
Title: Bilgisayar ile tümdevre metal maskesinin sentezi
Other Titles: Synthesis of computer and integrated metal mask
Authors: Tütüncüoğlu, Ergür
Yeşilçimen, Halil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Metal maske
Metal mask
Issue Date: 14-Sep-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşilçimen, H. (1987). Bilgisayar ile tümdevre metal maskesinin sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İmalatçı firmaların özel isteklerine cevap verebil­mek için pişirilmiş ve isteğe bağlı olarak son maskenin hazırlandığı kırmıklar mevcuttur. Hazırlanan bu son maske her değişik amaçlı tümdevre için farklı farklı olmaktadır. Bu tezde amaç bu maskelerin bilgisayar yardımıyla hazırlanma­sıdır. Burada XR - 100 kırmığı seçilmiştir. İşlem başlangıcında maskesi hazırlanacak devre (ortak noktalar) bilgisayara tanıtılıp birleşecek noktaların tüm birleşme kombinasyonları bulunmaktadır. Bulunan bu kombi­nasyonlar belirli bir mantıkla sıraya sokulmaktadır. Devre­nin tanıtım işlemi bittikten sonra iş, bilgisayarın kırmığı tanımasına gelir. Bu da program içinde saklı olan bilgilerle mümkün olmaktadır. Bu bilgiler arasında karmığın tüm şekli, alt geçit olarak kullanılabilecek noktalar bulunmaktadır. Bilgiler ekranda görüntülendikten sonra sıra birleştirme iş­lemine gelir ve işlem artık "PROGRAM + KULLANICI" işbirliğiyle yapılmaktadır. Gerektiğinde yönetimi kullanıcı kendisi alabilecek, gerektiğinde de program akışına bırakabilecek­tir. Birleştirme işleminde temel bir hareket şekli tanımlanmış ve birleşecek noktalar hareketli hale getirilerek bir­leşme işlemi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Tüm birleşme kombinasyonları sonrasında birleşemeyen noktalar olduğundan alt geçitler kullanılarak birleşme sağlanmıştır. Bu işlemler kırmık bir ekrana sığmadığı için dört ka­demede yapılmaktadır. Her bölge için işlem bitiminde rapor alınmalıdır ve işlem dört bölgenin de işlenmesiyle bitecek­tir. Her bölge işlemi sonunda raporlar kağıda aktarılacak ve bu raporlar daha sonra birleştirilecektir.
Today chips, manifactured and for which final masks are prepared according to special demans of consumers, are available-Final masks are completely different for every specially purposed integrated Circuit. In this study, it is aimed to make a CAD of these masks. XR-1OO type chips are used in the study. In the first part of the program the Circuit, for which use are seeking a mask is defined ali possible combinations of end points of elements are determined. There combinations are put in order according to a certain logic. This step is followed by the defination of the chip to the computer. The data repuired for this step is provided by the program itself. This data involves exact configuration of the chip and all points which are tabe used an underpass. Then comes the connection of end points. This is made by incorporation of program and user so that it is possible to control the program by either the program or user whenever needed. A certain path of process is defined for connection process and by making the end points moving connection is realized. Since some point stili remain unconnected after ali possible combinations underpasses are used to ansure connection. The whole process is realized in four steps since the chip was oversized for the monitor screan. For each part the results are reported and final report is based on the combination of the four previovs ones prepared after processing all four parts. After each step the results are printed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5069
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002079.pdf
  Until 2099-12-31
3.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons