Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5007
Title: Aerobiyolojik örneklerdeki sayım metodu değişikliklerinin atmosferik polen verileri üzerindeki etkileri
Other Titles: The effect of changes to the method of atmospheri̇c pollen data from aerobi̇ologi̇cal samples
Authors: Çelenk, Sevcan
Takat, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Aerobiyoloji
Polen
Volumetrik yöntem
Sayım yöntemi
Bursa
Türkiye
Aerobiology
Pollen
Volumetric method
Turkey
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Takat, G. (2015). Aerobiyolojik örneklerdeki sayım metodu değişikliklerinin atmosferik polen verileri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ili atmosferinde 6 Eylül 2013 – 6 Eylül 2014 tarihleri arasındaki bir yıllık süre boyunca Lanzoni VPPS 2000 cihazı kullanılarak yapılan çalışmada, sayım metodundaki değişikliklerinin atmosferik polen verileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, 4 boyuna hat ve 24 enine hat olmak üzere iki farklı sayım yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 4 hat ile yapılan sayım yöntemine göre 53 taksona ait 49 209 ve 250 bilinmeyen olmak üzere toplam 49 459 polen/m3, 24 hat ile yapılan sayım yöntemine göre 51 taksona ait 43 049 ve 138 bilinmeyen olmak üzere toplam 43 187 polen/m3 belirlenmiştir. Her iki yönteme göre yapılan incelemerlerde en yüksek polen miktarına Nisan ayında ulaşıldığı saptanmıştır. Nisan ayında 4 boyuna hat ile yapılan sayım yöntemine göre 38 taksona ait 13 623 ve 85 bilinmeyen olmak üzere toplam 13 708 polen/m3; 24 enine hat ile yapılan sayım yöntemine göre 37 taksona ait 11 922 ve 42 bilinmeyen olmak üzere toplam 11 964 polen/m3 tespit edilmiştir.
In this study, atmospheric polen sampling performed by using Lanzoni VPPS 2000 trap between 6 September 2013 – 6 September 2014 in the atmosphere of Bursa. As a result of this study, a total of 49 459 polen/m3 (49 209 identified and 250 unidentified ) determined belonging to 53 taxa. according to the counting method with 4 lines and a total of 43 187 polen/m3 (43 049 identified and 138 unidentified) determined belonging to 51 taxa. according to the counting method with 24 lines. In the counting method with 4 lines in April 38 taxa belonging to (13 623 identified and 85 unknown) total of 13 708 pollen / m3 and in the counting method with 24 lines in April 37 taxa belonging to (11 922 identified and 42 unidentified) total 11 96 /m3 pollen. April was determined to have reached the highest level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5007
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406471.pdf10.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons