Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4988
Title: Tekstil atık sularında bazı organik boyar maddelerin foto-oksidasyonlarının incelenmesi
Other Titles: Photo-oxidation of some organic dyes in textile waste water
Authors: Güçer, Şeref
Altun, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Analitik Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil atık suları
Foto-oksidasyon
Organik boyar maddeler
Textile waste water
Photo-oxidation
Organic dyes
Issue Date: 23-Mar-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, N. (2001). Tekstil atık sularında bazı organik boyar maddelerin foto-oksidasyonlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil atık sularının arıtılmasında kullanılan klasik teknolojide biyolojik arıtma ön plandadır. Ancak boyar maddelerin mikroorganizmalar için toksik özellikler göstermeleri nedeniyle arıtma işleminin tam olarak yapılması beklenemez. Bu durumda kimyasal arıtma işlemlerinin kullanılması gerekebilir. UV(ultraviyole)-fotokimyasal metot tekstil atık sularının arıtılmasında çözümlerden biri olarak önerilmektedir (Cooper 1993). Çalışmamızda, tekstil endüstrisinde kullanılan bazı toksik organik boyar maddelerin arıtılmalarında foto-oksidasyon kinetikleri ve titan dioksit katalizör etkisi incelenerek konunun aydınlatılmasına yönelik analitik metotlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Türev spektrometresi ile kemometrik yöntemlerin organik boyar maddelerin fotokimyasal bozunma ürünlerinin saptanmasındaki yerleri araştırılmaktadır. Örnek olarak seçilen bir tekstil fabrikasının atık suyunun arıtılmasında ön fotokimyasal arıtmanın durumu laboratuar boyutlarında incelenmiştir.
Biological treatment is the most frequent process used in textile waste water treatment. Because of toxic features of dyes to micro organisms, the treatment process can not be completely achieved. In this case, Chemical treatment processes can be used. Subsequently one of the solution of this problem is to use UV-photochemical method for the treatment of textile waste water. In this study, analytical methods have been developed by investigating photo- oxidation kinetics and effect of TİO2 catalyst for the treatment of some toxic organic dyes used in textile industry. Derivative spectrum and chemometrics methods have been investigated for determination of photo-chemical degradation products of organic dyes. As an example photochemical methods was applied for treatment of waste water of a selected textile factory in laboratory scale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4988
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109693.pdf
  Until 2099-12-31
4.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons