Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4888
Title: Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezinde bitki-iklim modellemesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on crop-weather modelling in the Agricultural Research And Application Center Of Uludağ University
Authors: Yazgan, Senih
Tatar, Dilruba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki gelişimi benzetim modellemesi
DSSAT
Buğday
Verim tahmini
Sulama
Crop growth simulation modelling
Wheat
Crop yield estimation
Irrigation
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatar, D. (2001). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezinde bitki-iklim modellemesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, DSSAT V 3 (Desicion Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) paket programı kullanılarak, Bursa ve yöresinde yetiştirilen Pehlivan buğday çeşidine ilişkin bitki gelişimi benzetim modellemesi ile verim tahminlemesi yapılmış, toprak, bitki ve iklim etkileşimlerinin bitki gelişimine olan etkileri ve bitki gelişimini sınırlayıcı etkileri incelenmiştir Dünyada sıcaklık artışları konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ortalama sıcaklığın, 2°C~4°C artacağı beklentisi göz önünde bulundurularak, yıllık ortalama sıcaklığın 1°C, 2°C, 3°C ve 4°C artması koşullarında bitki gelişiminde nasıl bir etki yapacağı sınanmıştır. Bursa koşullarında, buğday bitkisinin sulama suyu gereksiniminin % 50 ve % 100’ü kadar uygulanmış, bitki verimi ve gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, sıcaklık artışlarının ve su eksikliğinin bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği, verimde azalmalara neden olduğu sonucu elde edilmiştir. Bitkinin duyarlı olduğu çiçeklenme ve başaklanma dönemlerinde toprakta eksilen nemin tamamının karşılanmasının uygun olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.
In this study, crop yield estimation of Pehlivan type of wheat cultivated in Bursa was made through Crop-Growth Simulation Modelling and the effects of soil, crop and climate relationships on crop growth were investigated by DSSAT V 3 (Desicion Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) software package. Considering the average temperature increase would be 2°C~4°C per year according to the global temperature estimation studies, it is tested that how annual average temperature effects to the crop growth in the case of 1°C, 2°C, 3°C and 4°C increase in temperature. A certain amonut of irrigation water equivalent to 50 % and 100 % of irrigation water requirements of wheat was applied and effects of both irrigation water applications on crop yield and growth were investigated in Bursa conditions. As a result, it is found out that temperature increases and water defıcit negatively effect the crop growth and cause the decrease in crop yield. Beside that, soil moisture defıcit should be met during flowering and earing in which crops are more sensitive.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4888
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109719.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons