Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4722
Title: Thlaspi jaubertii hedge üzerinde morfolojik araştırmalar
Other Titles: Morphological investigations on thlaspi jaubertii hedge
Authors: Çırpıcı, Ali
Ergül, O. Cem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Botanik
Ekoloji
Morfoloji
Thlaspi jaubertii hedge
Botany
Ecology
Morphology
Issue Date: 3-Feb-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergül, O. C. (1987). Thlaspi jaubertii hedge üzerinde morfolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye için endemik bir tür olan ve Uludağ'da yetişen Thlaspl jaubertii Hedge ekolojik, morfolojik ve anatomik olarak araştırılmıştır. Araştırmanın ekoloji kısmında toprak ve iklim özellikleri verilmiştir. Morfoloji bölümünde T.Jaubertii 'nin kök, yaprak, çiçek, meyva ve tohum özellikleri açıklanmıştır. Kök, gövde ve yaprak yapısı çalışmanın anatomi bölümünde tanıtılmıştır. Gerek morfolojik ve gerek anatomik çalışmalar, çeşitli fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiştir.
Thlaspi jaubartli Hedge which is an endemic species for Turkey and growing in Uludağ, hava been studied ecologically, morphologically and anatomically. In the ecologically, part of this study, the soil and climate properties have been given. In the morphological part the root, leave, flower, fruit and seed of T. jaubertii are explained. The structures of root, stem and leave are described in the anatomical part of the study. The morphological and anatomical studies are supported by some pictures and diagrams.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4722
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000227.pdf
  Until 2099-12-31
11.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons