Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4672
Title: Sultaniye Deresi (Bursa) Bentik faunasına yönelik araştırmalar
Other Titles: The Benthic fauna of Sultaniye Brook (Bursa)
Authors: Altunel, F. Naci
Özyetişgin, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sultaniye Deresi
Gavuröldü Deresi
Bentik fauna
Bentik omurgasızlar
Bursa
Sultaniye Brook
Gavuröldü Brook
Benthic fauna
Benthic invertebrates
Issue Date: 27-Feb-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyetişgin, B. (2004). Sultaniye Deresi (Bursa) Bentik faunasına yönelik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ocak 2002 -Aralık 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada Sultaniye deresinin (Bursa) bentik faunası incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Sultaniye deresi ve bu derenin bir kotu olan Gavuröldü deresinde belirlenen üç istasyonda aylık periyotlarla bentik omurgasız örnekleri toplanmıştır. Çalışma döneminde Plameltminhes filumu Turbellaria sınıfından 1, Annelida filumu Oligochaeta sınıfından 4, Mollusca filumu Gastropoda sınıfından 2, Arthropoda filumu Crustacea sınıfindan 1 takson ile Insecta smıfina ait 8 takımdan 44 takson tespit edilmiştir. Çalışma peryodu boyunca tüm taksonlara ait toplam birey sayısı 7739 olarak belirlenmiştir. İlgili taksonlara ait ayırt edici karakterler değerlendirilerek takım ve familya düzeyinde tayin anahtarı düzenlenmiş, ayrıca taksonlarn tanımları yapılarak fotoğrafları verilmiştir.
In this investigation, benthic fauna In the Sultaniye brook (Bursa) were determinated for the periods of January 2002 to December 2002. To achive tins, the benthic makroinvertebrate samples were taken at three stations by monthly in Sultaniye brook and its branche Gavuröldü brook. One Turbellaria taxon belong to Plamelniinthes, 4 Oligochaeta taxa to Annelida, 2 Gastropoda taxa to MoHusca, 1 Crustacea taxon belong to Arthropoda and 44 family, which belong to 8 order, in Insecta were identified hi the study period. 7739 specimens belong to all taxa were determined in the study period. Discriminative characteristics of order family levels were examined, identification keys prepared and the photograps of some taxa were given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4672
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154090.pdf
  Until 2099-12-31
6.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons