Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4649
Title: Çevrimiçi sistem parametrelerinin kestirimi
Other Titles: Online estimation of system parameters
Authors: Türe, Murat
Düven, Ekrem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Modelleme
Sistem tanıma
Tahmin
Çevrimiçi
Modelling
System identification
Estimation
Online
Issue Date: 16-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düven, E. (2001). Çevrimiçi sistem parametrelerinin kestirimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Karşılaştığımız olaylar ya da durumlar karşısında ; bunun bir sonraki adımda bize yansıyacak olan sonuçlarını bilebilmek veya kestirebilmek insanlar için önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu problemin üstesinden gelinebildiği ölçekte geleceğe dönük planlar yapmak ve bunlar doğrultusunda uygun adımlar atmak mümkün olmaktadır. Hem sosyal hem de teknik alanda karşımıza çıkan bu problemin teknik alandaki yansıması, ele alman sistemlerin kontrol edilebilirliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Eğer üzerinde çalıştığımız sistemin bir sonraki aşamada nasıl bir davranış göstereceğini bilebiliyorsak, onu kontrol etmemiz çok kolay olmaktadır. Bunun içinse; o sistemi tanımak yani onu modelleyebilmek gerekmektedir. Modelini yarattığımız sistemin parametrelerini elde ederek, onun tüm davranışlarına hükmetmemiz mümkündür. İşte bu çalışmada ; sistem belirleme parametrelerini elde ederek onu tanımak amacıyla kullanılan : "Sistem Belirleme Metot' lan" incelenmektedir. Çalışma içerisinde ilk olarak sistem belirleme metotları ayrıntılarıyla ele alınarak incelenmiştir. Bir sonraki bölümde de kestirim işleminde kullanılan giriş-çıkış bilgilerinin elde edildiği sistem üzerinde durulmuş, sistemin oluşturulması ve çalışmasından bahsedilmiştir.Ardından gelen son bölümde ise gerçek bir sistemden elde edilen veriler yardımıyla gerçekleştirilen on-line kestirim işlemi ve sonuçlan verilmiştir. Bu bölümde aynı zamanda elde edilen sonuçlann yorumlaması da yer almaktadır.
Estimating the results of the events and situations, which will have an effect on us at the next step of our way, is a real problem for us. Planning the future and progressing step by step through this plan can be possible only if the problem of these types has been solved. The technical reflection of this problem, which occurs in either technical area or social area, can be defined as the controllability of the system, which would be examined. If we know how the system will behave at the next step, we can easily control the system. For this aim, we must define the system. By obtaining the parameters of the system that we modelled, we can rule the system's behaviour. In this study, "System Identification Methods" which is used for obtaining for system identification parameters and for defining a system, is examined. Firstly, system identification methods are examined in detail. After that, working of a system and obtaining its parameters are discussed where the system gives us input - output knowledge for our estimation process. Lastly, the results of an on-line estimating process, which uses a real system to obtain input - output knowledge, are given. Also, the comments about these results take place in this chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4649
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109688.pdf3.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons