Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4626
Title: Bursaray iletim hatlarının özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The research of features of the Bursaray transmission lines
Authors: Yılmaz, Güneş
Aydın, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bursaray
Transmisyon
Raylı
Telsiz
Fiber optik
GPS
Etkileşim
UWB
RF
Transmission
Railway
Radio
Fiberoptic
Interference
Issue Date: 28-Apr-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, S. (2004). Bursaray iletim hatlarının özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde ilk olarak optik haberleşmenin tarihçesi ve gelişimi hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra kullanılan fiber optik kablonun özelliklerine değinilmiştir. Daha sonra ise ray cihazlarının radyo sistemlerine elektromanyetik etkisinin incelenmesi yapılmıştır.Transmisyon sistemi kısmında ise nakil ve erişim katmanlarının detaylı bir açıklaması yapılmıştır. Telsiz sistemi bölümünde ise ilk olarak TRS ( Trunked Telsiz Sistemi ) ' ye değinilmiş daha sonra sistemin tasarımı için gerekli hesaplamalar açıklanmıştır. Telsiz baz istasyonu ölçümlerinin hangi cihazlarla alıcı ve verici için nasıl yapıldığı grafiklerle gösterilmiştir. Son olarak Saat Sistemi incelenmiş, bu sistemleri oluşturan ekipmanlar ve bu sistemlerin konfigürasyonîan hakkında detaylı bir bilgi veriîmiştir.İlaveten bu sistemde kullanılan GPS Alıcısının UWB sinyalleri tarafından etkileşimi konusunda deneyler yapılmıştır.
In this thesis the history and development of optical communication is researched. After that investigation is made about electromagnetic interference to radio systems from rail devices. Then a detailed explanation of transfer and reaching layer of transmission system is researched in the section of transmission system.. In Radio System chapter firstly TRS ( Trunked Radio System ) is explained and the calculation line conception of the system is researched. Radio Base Stations measurements are shown with graphics and it is also explained that now these measurements done with sender and receiver. Lastly, Clock Systems are researched. The components of these systems and the configurations are detaily explained.In addition, any experiment is made about interference to GPS receivers from UWB signals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4626
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154083.pdf
  Until 2099-12-31
4.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons