Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4552
Title: Pamuklu mamullerde kullanılan buruşmazlık kimyasalları ile renk arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of the relationship between the wrinkle recovery finishing agents that are used for cotton fabrics and colour
Authors: İskender, M. Abdülhalik
Sezer, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Buruşmazlık bitim işlemi
Renk farklılığı
Renk
Pamuk
Selüloz
Wrinkle recovery finishing
Color difference
Colour
Cotton
Cellulose
Issue Date: 11-Oct-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, N. (2005). Pamuklu mamullerde kullanılan buruşmazlık kimyasalları ile renk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada pamuklu kumalara uygulanan buruşmazlık bitim işleminin kuma rengi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada 3/1 dimi dokuma örgüsünde %100 pamuklu kuma ve reaktif boyarmadde kullanılmıştır. Numune kumalar dört farklı ticari firmadan tedarik edilen dört farklı yapıdaki buruşmazlık kimyasal maddesi ile muamele edilmiştir. Deneysel çalışmalarda numune kumalar optimum bir reaktif boyama reçetesine göre boyanmıştır. Daha sonra her buruşmazlık bitim işlemi maddesi ile üç konsantrasyon ve üç kondenzasyon temperatürü esas alınarak kumalara apre işlemi uygulanmıştır. Kumaşta bitim işleminin oluşturduğu renk farklılığının sayısal olarak ifade edilebilmesi için, bitim işleminden önce ve bitim işleminden sonra renk değerleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak farklı kimyasal maddelerin farklı konsantrasyon ve temperatürlerde renk üzerinde nasıl bir etkiye yol açtığı incelenmiştir.
The effects of wrinkle recovery finishing processes that are applied to cotton fabrics on fabric colour are investigated in this research. In the study, 100% cotton fabric having 3/1 twill structure and reactive dyes are used. Dyed fabric samples were processed with four different wrinkle recovery finishing agents that were supplied by four different commercial companies. In the experimental part, fabric samples were dyed according to an optimum reactive dyeing recipe. After dyeing, each wrinkle recovery finishing agent was applied to the fabrics at three different concentrations and at three different curing temperatures. Colours of the fabric samples were measured before and after the finishing processes to investigate the numerical colour differences caused by the finishing processes. The effects of wrinkle recovery finishing applications on colour of the cotton fabrics were investigated by changing application conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4552
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198632.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons