Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4461
Title: Uludağ (Bursa) bölgesindeki Lacerta saxicola (squamata, reptilia) türünün kan hücre büyüklükleri üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on sizes of blood cells of Lacerta saxicola (squamata, reptilia) found in Uludağ (Bursa), Turkey
Authors: Uğurtaş, H. İsmail
Sevinç, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kan hücreleri
Ölçüm
Lacerta saxicola
Blood cells
Measurement
Issue Date: 14-Jan-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinç, M. (1999). Uludağ (Bursa) bölgesindeki Lacerta saxicola (squamata, reptilia) türünün kan hücre büyüklükleri üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Haziran 1998 ile Ağustos 1998 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, Lacerta saxicola (=kaya kertenkelesi) türünün kan hücreleri incelendi. L. saxicola' nın eritrositlerinin ve nukleuslarının büyüklükleri ile lökositlerin (limfosit, monosit, bazofil, nötrofıl ve eosinofil) ve trombositlerin büyüklükleri ölçüldü. Kan hücrelerinin ölçümleri 1600 x büyütmeli mikrometrik oküler yardımıyla immersiyon objektifinde yapıldı. Yüksekliğe bağlı olarak kan hücrelerinin büyüklüklerindeki değişiklikleri belirlemek için kertenkelelerin kanı, örnekler laboratuvarda yaklaşık 7-10 gün bekletildikten sonra tekrar alındı. Yayma preparatlar tekrar hazırlandı ve kan hücreleri incelendi.
In this study, carried out between June and August 1998, blood cells of Lacerta saxicola (=rock lizard) were examined. Erythrocytes (entire cell) and their nuclei sizes and leukocytes' (monocyte, lymphocyte, bazophil, neutrophil and eosinophil) and trombocytes' sizes of L. saxicola were measured. Measurements of blood cells were made by means of an ocular micrometer at a magnification of 1600 x with an oil immersion objective. Depend on the altitude to determine the variations in the sizes of blood cells, the blood of lizards was obtained from them again about 7-10 days later after having been kept in the laboratory. Blood smears were prepared again and the samples of blood cells were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4461
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084881.pdf
  Until 2099-12-31
5.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons