Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4418
Title: Uluabat Gölü'nde 2003 yılında üreyen kuş türleri üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigation of bird species breeding in 2003 in Uluabat Lake
Authors: Uğurtaş, İsmail Hakkı
Mutlu, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uluabat Gölü
Üreyen kuşlar
Uluabat Lake
Produced birds
Issue Date: 7-Nov-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, S. (2005). Uluabat Gölü'nde 2003 yılında üreyen kuş türleri üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 15 Mayıs – 15 Haziran 2003 tarihleri arasında Uluabat Gölü’nde üreyen kuş türleri ve tahmini sayıları belirlendi. Araştırılan bölge Uluabat Gölü ve çevresini kapsamakta ve 1998’de gerçekleştirilen ilk araştırma ile ortak gözlem noktalarını içermektedir. Bu araştırma sonucunda Uluabat Gölünde 28 noktada 33 türden 491 üreyen kuş çifti tespit edilmiştir. Araştırma sonucu 1998 verileri ile karşılaştırıldığında; bu türlerden 23’nün azaldığı, 17 sinin artığı ve 4 türünde her iki araştırmada değişim göstermediği tespit edilmiştir. Eş noktalarda yapılan sayımlarda 1998 araştırmasında 979 üreyen kuş çifti tespit edilmişken, 2003 araştırmasında 491 üreyen kuş çifti tespit edilmiştir.
In this study, approximate data of breeding bird species were collected at Uluabat lake between May, 15 th and June, 15th in 2003. The research area covers the same watching points as the study released in 1998. As a result of this study, 491 breeding bird couples were found out of 33 species at 28 different points in Uluabat lake. When the study was compared with the data obtained in 1998 we found out that the population of 23 species is decreased, and population of 17 species is increased and for population of 4 species was the same in the two studies. 979 breeding bird couples were determined in 1998, whereas only 491 breeding bird couples could be found in 2003 at the same count points.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4418
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198613.pdf5.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons