Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4387
Title: NaI (TI) dedektörleri için gamma cevap fonksiyonunun Monte Carlo Metodu ile elde edilmesi
Other Titles: To obtain gamma response function for NaI (TI) detectors by Monte Carlo Method
Authors: Özmutlu, Cihan
Cengiz, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Dedektörler
Gama ışınları
Monte Carlo Yöntemi
Radyasyon fiziği
Detectors
Gamma rays
Monte Carlo Method
Radiation physics
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, A. (1986). NaI (TI) dedektörleri için gamma cevap fonksiyonunun Monte Carlo metodu ile elde edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 3"x3" 'lik Nal(Tl) kristalinin gamma cevap fonksiyonu nokta ve disk kaynak için elde edilmiştir. Elektronun enerji kayıpları dedektör rezülasyanu ile belirlenmiştir. Rezülasyonun enerji bağımlılığı için, 3"x3" 'lik IMal(Tl) kristale ait deneysel sonuçlar bir fonksiyona fit edilerek kullanılmıştır. Bremsstrahlung radyasyonu ihmal edilmiştir. Elektron ve pozitronların menzilini veren integral, Simpaon Kuralı ile alınmış ve menzil, enerjiye bağlı olarak bir fonksiyona fit edilmiştir. Pozitronun menzilini hesaplamak için bu fonksiyon kullanılmıştır.
The response function of the 3"x3" l\lal (Tl) crystal is determined for gamma rays from point and disc sources. Lie determine the electron energy loss with the detector resolution, The energy dependence of the resolution is obtained by fitting the experimental results of 3"x3" Nal (Tl) crystal to a simple form. LJe neglect the effects of Bremsstrahlung radiation. The integral form uhich gives the electrons end positrons range is evaluated by Simpson Rule and the results is fitted to a simple form as the function of energy. Ue use this simple form to calculate the positrons range.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4387
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000142.pdf
  Until 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons