Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4280
Title: Kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sisteminin tasarımı
Other Titles: Desing of short distance optoelectronic data communication system
Authors: Musayev, Eldar
Tekin, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optoelektronik sistemler
Communication systems
Optoelectronic systems
İletişim sistemleri
Issue Date: 31-Aug-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, İ. (1999). Kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sisteminin tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kısa mesafe haberleşmede optoelektronik sistemler sıkça kullanılmaktadır. Özellikle binalar arası data ve ses iletişiminde, bilgisayarlar arası bağlantıda ve fabrikalarda sensör işaretinin ana bilgi merkezine ulaştırılmasında optoelektronik sistemler sıkça kullanımaktadır. Bu tez çalışmasında kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sistemi tasarlamıştır. Gerekli analizler ve hesaplamalar yapılmıştır. Denemler sonucunda elde edilen veriler tablo halinde verilmiştir.
Optoelectronic systems are rarely used in short distance communication, especially to send and receive the datas and the speech signals between the buildings, to connect the computers and to collect the sensor signals to central control panel at factories. In this thesis, short distance optoelectronic communication system is designed. Necessary analysis and calculations are made. Given tables show the results held at the end of some tests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4280
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084885.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons