Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4244
Title: Kiral imidazolidin katalizörlerin tasarım ve sentezi
Other Titles: Desing and synthesis of chiral imdazoldine catalysts
Authors: Coşkun, Necdet
Kargar, Arya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Asimetrik Organokataliz
Nitronlar
İmidazolinler
Asymmetric Organocatalysis
Nitrones
Imidazoline
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kargar, A. (2018). Kiral imidazolidin katalizörlerin tasarım ve sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde modern organik kimyanın ana hedeflerinden biri basit yöntemlerle kolayca elde edilebilir katalizör sentez yöntemi geliştirmektir. Bizim amacmız yeni bir yaklaşım ile yeni imidazolidin tipi asimetrik organokatalizörleri tasarlamak, sentezlemek ve yöntemi optimize etmektir. Katalizörlerinin sentez planında, farklı kiral aminler (aminoasitler vb.), kullanılarak hazırlanan kiral nitronlar 1a-i sentezlendi. Sentezlenen kiral nitronlar, geliştirilen yöntemler ile deoksijenasyon TMSCl - Zn sisteminde 2a-i bileşikleri orta verim ile elde edildi. İmidazolin-3-oksitlerin indirgenme ürünlerini elde edebilmek için 2a-i bileşiklerinin farklı koşullarda 3a-i kiral katalizörlerini vermek üzere indirgenmeleri denendi. Bununla birlikte, bunları indirgenme yönündeki tüm girişimler başarısız olmuştur, karşılık gelen izomerik dihidro-imidazolin veya 2 ve 4 karışımı reaksiyon ürünleri olarak izole edilmiştir.
The main purpose of modern organic chemistry is to develop simple methods for the synthesis of organic catalysts. Our goal is to design and synthesize imidazolidine type organocatalysts by a new approach and to optimize the developed method. According to the synthesis plan, variety of chiral amines (aminoacids etc) were used in the preparation of chiral nitrones 1a-i. The latter were subjected to deoxygenation by a newly developed method, using TMSCl - Zn system, to give compounds 2a-i with moderate yields. The obtained imidazolines were attempted to convert to chiral imidazolidines 3a-i applying different reduction conditions. However, all attempts to reduce them failed, instead the corresponding isomeric dihydro-imidazoline or the mixture of 2 and 4 were isolated as reaction products.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4244
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499415.pdf4.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons