Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4207
Title: Bursa ili armut üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi
Other Titles: Economic analysis of pesticide use in pear production in Bursa
Authors: Tipi, Tolga
Erbaşlar, Özlem Afacan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomik analiz
Tarımsal ilaç
Armut üretimi
Bursa
Economic analysis
Pesticide use
Pear production
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbaşlar, Ö. A. (2014). Bursa ili armut üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ili armut üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma armut üretiminin yoğun olduğu Gürsu ilçesinde 2011-2012 üretim döneminde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler 34 armut üreticisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerinin % 41' inin kendi bilgi ve deneyimlerine, % 23' ünün Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinin önerilerine, %20'sinin ise ilaç bayilerinin önerilerine göre ilaç seçimini yaptıkları saptanmıştır. Üreticilerin % 38'inin ilaçların kalıntı bırakmayacağını, % 23' ünün bazı ilaçların kalıntı bırakacağını, %20'sinin ise ilaçların kalıntısı olacağını düşündükleri tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde armut üretiminde etkili madde olarak dekara tarımsal ilaç kullanımının 7 394 gr olduğu belirlenmiştir. Kullanılan ilaçların %55'ini fungisitler, % 40'ını insektisitler,% 4'ünü herbisitler, %1'ini akarisitler oluşturmuştur. İşletmelerde armut üretiminden fungisitlerin % 13 İle % 460, insektisitlerin % 23 ile % 441 arasında değişen oranlarda ve akaristlerin % 47 oranında önerilen dozlardan daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde armut üretiminde dekara kullanılan ortalama ilaç maliyetinin % 22'sinin aşırı kullanımdan meydana geldiği hesaplanmıştır. İşletmelerde tarımsal mücadele masrafının üretim ve değişen masraflar içindeki payları ile sırasıyla %13 ve % 25 olarak saptanmıştır.
The purpose of this study is to carry out the economic analysis of pesticide use in pear production in city of Bursa. The study took place in Gürsu, in 2011-2012 production period. The data used in this study were obtained from 34 pear farmers by questionnaire method. 41% of farmers made their pesticide choice based on their own knowledge and experience while 23% made theirs according to " Ministry of Food, Agriculture and Livestock Provincial and District Offices", when 20% made their choice based on their pesticide seller recommendations. 38% of farmers thought that the pesticide will not leave any residue, 23% thought some pesticides may leave residue while 20% was certain that the pesticide will not leave residue. It is identified that 7 394 gr of pesticide per acres was used in those farms. 55% of it was fungucides, 40% insecticides, 4% herbicides, 1% acaricides. Excessive use percentages of pesticides were 13% - %460 for fungucides, 23% - 441% for insecticides and 47% for acaricides. It was determined that 22% of pesticide cost was due to this excessive use. The share of plant protection costs were 13% and 25% in variable costs of those farms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4207
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382268.pdf988.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons