Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4170
Title: Paydaş teorisi ve bankalarda paydaş analizi
Other Titles: Stakeholder theory and stakeholder anlaysis at banks
Authors: Tak, Bilçin
Batı, Gülçin Beyza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Paydaş teorisi
Paydaş kavramı
Paydaş yönetimi
Paydaş analizi
Bankalar
Stakeholder theory
Stakeholder concept
Stakeholder management
Stakeholder analysis
Banks
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Batı, G. B. (2006). Paydaş teorisi ve bankalarda paydaş analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Firmalar, büyük bir değişim içindedirler, her gün yeni konular ortaya çıkmaktave tartışılmaktadır. Ekonomik koşulların ve rekabet koşullarının artması ile yöneticileryeni yönetim arayışlarına girmişlerdir. Klasik yönetim anlayışıyla işletmelerin yaşamasızorlaşmaktadır. şletmelerin en önemli amacı kar elde etmek ve ortaklara iyi bir gelirsağlamak olarak görülmekteydi. Ve başarılı bir finansal performans işletmelerinbaşarılı sayılmaları için yeterli kabul edilmekteydi.Son dönemde gelişen yeni bir bakış açısı paydaş kavramıdır. Paydaş, firma ileilgilenen veya onun etkilerinden ve çıktılarından etkilenen herhangi bir kişidir. Kurumfikri önem kazanınca farklı paydaşların beklentilerini ve kararlarını hakkında bilgisahibi olmak önem kazandı. Ve paydaş yönetimi ortaya çıktı paydaş yönetimi anahtarpaydaşlarınızı tanımlandığınız ve onların desteğini kazandığınız bir süreçtir.Bir işletmenin sadece pay sahiplerinin (ortakların) değil, tüm paydaşlarınınmenfaati için yönetilmesi gerektiğini ifade eder. Paydaş teorisi, işletmenin değişikpaydaş gruplarıyla hedeflerine ulaşmasının araştırılmasıdır.
Firms are in a large variation, and alldays new subjects have been came outand discussed. With the increase of ekonimical conditions and competitionconditions, managers enter yhe search of new managemnt. The most importantaim of the enterprise was seen as to get good incomes fort he shareholders. And asuccessfull financial performance is enough to be a successfull firm.Last term, a new view is stakeholder concept. A stakeholder is anyone whohas an interested in firm or will be affected by its deliverables or output. When itcomes to important corporate decisions, it is necessary to know about theexpectations of different stakeholders and to determine. And StakeholderManagement is came out, Stakeholder Management is the process by which youidentify your key stakeholders and win their support.Stakeholder theory, explains that managers shoul manage the firm not onlyfort he benefit pof the shareholders but also sor all stakeholders benefit.Stakeholder Theory is, search that how firms reach their goals with the variousstakeholder groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4170
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204419.pdf479.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons