Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4132
Title: AB'ne uyum çerçevesinde gümrük rejimleri uygulamaları ve değerlendirilmesi
Other Titles: The applications of customs regime and its evaluation in accordance with the EU
Authors: Giray, Filiz
Uzun, Serap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: Gümrük
Gümrük vergisi
Gümrük Birliği
Avrupa Birliği
Uyum çalışmaları
Customs
Customs duty
Customs Unity
Europe Unity
Harmony operations
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, S. (2006). AB'ne uyum çerçevesinde gümrük rejimleri uygulamaları ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gümrük kavramı; genel anlamda iki yada daha fazla ülke arasında siyasi sınırlardanfarklı olarak belirlenmiş sınırı aşan eşyadan alınan mali yükümlülükler olarak ifadeedilmektedir. Gümrük idarelerinin Gümrük vergileri toplamak, yasadışı eşya trafiği ilemücadele etmek gibi iki temel fonksiyonu vardır. Gümrük vergileri de, ülkeye ithal edilenveya ülkeden ihraç edilen mallar üzerinden gümrük hattını geçtiklerinde alınan vergilerdir vedevlet gelirleri arasında önemli bir yere sahiptir. Gümrüklerde uygulanacak işlemler "idare,usul, sistem ve düzen" anlamına gelen rejimlere tabidir. Cumhuriyetin ilanından sonra tümalanlarda yönünü batıya çeviren Türkiye, özellikle ekonomik alanda Avrupa Birliğiülkelerinin önemli bir partneri olmuş ve bu ülkelerin oluşturdukları organizasyonlar içinde yeralmak istemiştir. Türkiye'nin 1963 yılında başlayan birlik macerası 1996 yılında GümrükBirliği'nin kabul edilmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Gümrük rejimlerininuyumlaştırılması da bu bağlamda önemli bir süreç olmuştur.
Customs concept generally expresses the financial liabilities are taken from the goods passing the borders among two or more countries whose boundaries are differently designated than the political boundary. Customs administration has two main functions such as collecting customs duties and fighting against the illegal traffic of goods. Customs duties are the taxes levied from the goods intended for export or import while they are passing the customs border and these taxes occupy an important position among the government’s incomes. Customs formalities subject to the regimes which have meanings such as “ administration, procedure, system, order”. Turkey which gravitates towards west in all its aspects after the proclamation of the republic,becomes an important partner of the EU countries especially in the economic sphere and wishes to take a part of the organizations of these countries performed. The adventure of the union of Turkey which has started at 1963, relocated to a new dimension with the acceptence of its membersip to the Customs Unity in 1996. In this context, harmonization of the regimes of the customs becomes a significant process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4132
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204413.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons