Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3948
Title: Farklı kumaş yapılarında dikiş büzülmesinin objektif ölçümü ve değerlendirilmesi
Other Titles: Objective measurement and evaluation of seam puckering on different fabric structures
Authors: Meriç, Binnaz
Süvari, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dikiş
Dikiş büzülmesi
Görüntü analizi tekniği
Objektif ölçüm
Seam
Seam puckering
Image analysis technique
Objective measurement
Issue Date: 29-Jul-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süvari, F. (2008). Farklı kumaş yapılarında dikiş büzülmesinin objektif ölçümü ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada konfeksiyon endüstrisinde sık karşılaşılan ve ciddi sorun olarak bilinen ve estetik bir problem olarak tanımlanan dikiş büzülmesinin, objektif ölçümü ve değerlendirmesi sunulmuştur. Ölçüm için kamera, ışıklandırma sistemi, dönen platformdan oluşan bir düzenek geliştirilmistir. Görüntü analizi teknikleri kullanılarak, farklı büzülme derecelerindeki, elastan içeren dokuma kumaşlar ve astarlık kumaşların kırışıklık yoğunlukları hesaplanmıştır. Dikiş büzülmesinin objektif değerlendirme işlemi üzerinde etkili kriterler vurgulanmış, büzülme sonuçları üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Objektif ölçüm düzeneği ve değerlendirme prosedüründen elde edilen sonuçlar, önceki çalışmada uzmanlar tarafından subjektif olarak değerlendirmiş değerler ile karşılastırılmıstır. Hızlı ve maliyeti düşük bir ölçüm sistemi geliştirilmis, yeterli hassasiyette dikiş büzülme dereceleri hesaplanmıştır.
Seam puckering is known as the most serious and frequently encountered issue and defined as an aesthetical problem in garment manufacturing industry. In this study objective measurement and evaluation of seam puckering were presented. A device consisting of camera, illumination system and rotating stage was developed for measurement. Wrinkle densities of elastic woven stretch fabrics and interlining fabrics, which have various puckering degrees, were calculated using image processing techniques. Effective factors on objective evaluation process of seam puckering were emphasized and effects on puckering results were discussed. The results, which were obtained from objective measurement device and evaluation process, were compared with the ratings that were evaluated by experts subjectively in the previous study. Fast, inexpensive measurement system was developed and sufficient seam puckering degrees were calculated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3948
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246886.pdf5.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons