Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3915
Title: Demir esaslı toz metal malzemelerden elde edilen parçaların direnç-nokta kaynak şartlarının belirlenmesi ve kaynak bağlantı özelliklerinin iyileştirilmesi
Other Titles: Determination of electric resistance welding of parts obtained from iron based powder metal material and improving welding joint properties
Authors: Yavuz, Nurettin
Balamur, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Electrical resistance welding
Powder metallurgy
Elektrik direnç kaynağı
Metal tozları
Powder metal
Toz metalurjisi
Issue Date: 4-Nov-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balamur, E. (1999). Demir esaslı toz metal malzemelerden elde edilen parçaların direnç-nokta kaynak şartlarının belirlenmesi ve kaynak bağlantı özelliklerinin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Metal tozlarının preslenerek üretildiği tozmetal parçaların günümüzde birleştirilmesinede ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada demir esaslı toz metal malzemeden toz metalürjisi teknikleri kullanılarak 4x12x70 mm boyutlarında toz metal parçalar üretilmiştir. Sinterlenmiş toz metal parçalar birbirlerine elektrik direnç kaynağı ile belirli şartlarda kaynatılarak elde edilen kaynak bağlantısının mekanik özellikleri ve mikroyapı değişimleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonunda toz metal parçaların elektrik direnç kaynağı ile kaynatılabileceği gözlenmiştir. Fakat kaynak bölgesinde porozite ve mikro yapı yönünden önemli yapısal deeğişmeler tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda kaynak parametreleriyle fiziki ve mekanik özelliklerin değişimleri incelenmiş ve optimum kaynak parametreleri belirlenmiştir.
Nowadays it was also needed to join the powder metal parts which were manufactured by pressing the metal powders. In this study 4x12x70 mm dimensions powder metal parts are produced by using iron based powder metal material obtained by powder metal techniques. Powder metal parts sintered welded by certain conditions of electric resistance welding are welded. Mechanical, physical properties and microstructure of welding joint are examined comparatively. Experimental results showed that weldability of iron based powder metal parts which is welded by electric resistance welding is observed. But, in the welding area, from the point of porosity and microstructure important variation is determined. Variation of phyisical and mechanical properties together with the welding parameters is examined at the end of experimental studies and finally optimum welding parameters are determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3915
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084835.pdf
  Until 2099-12-31
1.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons