Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3893
Title: Abkant preslerde büküm parametrelerinin tespiti
Other Titles: Determination of bending parameters in press brakes
Authors: Durmuş, Ali
Aydemir, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hardox 400
Paslanmaz AISI 304L
Deney düzeneği
Bükme parametreleri
Havada büküm
Çekme deneyi
Bükme deneyi
Hardox 400
Stainless AISI 304L
Experimental setup
Bending parameters
Air bending
Tensile test
Bensing test
Issue Date: 7-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, F. (2017). Abkant preslerde büküm parametrelerinin tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında öncelikle, Hardox 400 ve Paslanmaz AISI 304L yassı malzemelerin levha kalınlığı, şekillendirme boyu ve mekanik özelliklerine bağlı olarak bükme kuvvetleri ve büküm anında üst tabladaki (punch) yer değişimlerini zamana bağlı olarak tespit edebilen ve aynı zamanda şekillendirme sırasında bükülme açısının değişiminin belirlenmesine imkan veren görüntü işleme sistemlerini de içeren hidrolik abkant pres tabanlı özel bir deney düzeneğinin tasarımı (HAPDD) ve imalatı gerçekleştirilmiştir. İmalatı gerçekleştirilerek devreye alınan HAPDD'de iki farklı malzeme çeşidiyle yapılan deneylerin sonucunda bükülecek malzemenin ebatları ve mekanik özelliklerine bağlı olarak bükme kuvvetleri ve yer değiştirme miktarları tespit edilmiştir. Kuvvet-zaman ve kuvvet-yer değiştirme grafikleri her iki malzeme çeşidi için de eş zamanlı olarak çizilerek malzemelerin büküm anındaki davranışları detaylı olarak incelenmiştir. Bükme deneylerinden önce malzemelerin çekme deneyleri yapılarak malzeme mekanik özellikleri belirlenmiş ve bu değerler üretici firmaların teorik olarak verdiği özellikler ile kıyaslanmıştır. Bu değerler arasındaki farkların büküm parametrelerine etkisi incelenmiştir. Deneylerde havada büküm tekniği kullanılmıştır. Deneyler iki faklı üretici firmadan tedarik edilen yassı malzemeler ile farklı kalınlık, farklı uzunluk, farklı büküm açısı, farklı büküm hızı ve farklı kanal açıklıklarında yapılarak tüm bu parametrelerin bükme kuvvetleri ve yer değiştirme miktarlarına etkileri ortaya konmuştur. Her iki malzeme türü için büküm anındaki kuvvet ve yerdeğiştime miktarları tedarikçi firmaya, bükme hızına, bükme açısına ve bükme boyuna göre belirlenmiştir.
In this study, firstly a specific hydraulic press brake based test setup (HPBTS) with image processing systems was designed and manufactured which is able to determine the bending forces and the punch displacements of Hardox 400 and Stainless AISI 304L depending on the plate thickness, plate length and mechanical properties. It is also possible to determine the change of the bending angle during forming. Experiments carried out by HPBTS were made with two different types of materials from which bending forces and displacement amounts were obtained depending on the dimensions and mechanical properties of the material. Force-time and force-displacement graphs were plotted simultaneously for both types of materials and mechanical behavior of the materials during the bending were examined in detail. Prior to the bending tests, tensile tests of the materials were carried out and the results were compared with the ones obtained from the manufacturers. The effect of the difference between these values on the bending parameters was investigated. Air bending technique was used during the experiments. Experiments were carried out with varying thickness, length, bending angle, bending velocity and channel opening values with the flat materials supplied from two different manufacturers. The effect of these parameters on the bending forces and displacement amounts were revealed. For both materials, the forces and displacements at the bending moment were determined depending on the supplier, bending speed, bending angle and bending length.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3893
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497179.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons