Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3890
Title: Türkiye Endemiği Siraz Balığı, Capoeta baliki (Turan, Kottelat, Ekmekçi & İmamoğlu, 2006) (Cyprınıformes: Cyprınıdae) 'nin Helmint faunası
Other Titles: The Helminth Fauna Of Turkey's Endemıc Sakarya Barb, Capoeta baliki (Turan, Kottelat, Ekmekçi & İmamoğlu, 2006) (Cyprınıformes: Cyprınıdae)
Authors: Yıldırımhan, Hikmet Sami
Mnisi, Mcebo Emmanuel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Capoeta baliki
Allocreadium isoporomu
Contracaecum sp.
Eustrongylides excisus
Rabdochona denutata
Eskişehir
Issue Date: 1-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mnisi, M. E. (2017). Türkiye Endemiği Siraz Balığı, Capoeta baliki (Turan, Kottelat, Ekmekçi & İmamoğlu, 2006) (Cyprınıformes: Cyprınıdae) 'nin Helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Şubat, Mart ve Nisan 2017 Ayları sırasında, 65 Siraz Balığı Capoeta baliki, Eskişehir'de Seydi Nehri'nden helmint parazitleri incelenmek üzere toplantı. Bu balıklardan 24'ünde helmint parazit raslanmıştır ve toplam 65 parazit gözlenmiştir. Kaydedilen bu parazitler 1 Digeanea; Allocreadium isoporomu ve 3 nematod türü; Contracaecum sp, Eustrongylides excisus ve Rabdochona denutata'dan oluşmaktadır. Allocreadium isoporom 12 balıkta (% 18.46) bulunmuştur. Balıkların% 12.31'ini oluşturan sekiz balık, Contracaecum sp, Eustrongylides excisus ve Rabdochona denutata ile enfekte olup, sırasıyla % 1.51, % 3.08 ve % 7.69 enfeksiyon yoğunluğuna sahiptir. Capeota baliki üzerinde gerçekleştirilen ilk helmintolojik çalışmadır. Bulunan türler daha önce başka balık türleri üzerinde kayıtlı ancak ilk defa Siraz balığından tespit edilmiştir.
During the months of February, March and April 2017, 65 Capoeta baliki, known as the Sakarya barb were taken from Seydi River in Eskişehir and examined for helminth parasites. From this study, a total 65 parasites were observed from 24 fish which were found to be infected with atleast a helminth parasite. These parasites recorded consisted of a digeanea species; Allocreadium isoporom and three nematod species; Contracaecum sp, Eustrongylides excisus and Rabdochona denutata. Allocreadium isoporom was found in 12 fish (18.46%). Eight (8) fish, which accounted for 12.31% of the fish were found to be infected with Contracaecum sp, Eustrongylides excisus and Rabdochona denutata which meant an infection intensity of 1.51%, 3.08% and 7.69% respectively. This study provides the first ichthyoparasitological data for Capoeta baliki in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3890
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497176.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons