Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3859
Title: Komor adaları myxomycetleri üzerine çalışmalar
Other Titles: A study on myxomycetes of the Comoros islands
Authors: Ergül, Cemal Cem
Youssouf, Mohamed Seifou Dini
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Cıvık mantar
Myxomycetes
Nem odası tekniği
Komor
Ngazidja adası
Slime fungi
Myxomycetes
Moist chamber technique
Comoros
Ngazidja Island
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Youssouf, M. S. D. (2017). Komor adaları myxomycetleri üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Ünibersitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Myxomycetes grubu organizmaların Komor Cumhuriyetinde varlık ve dağılımlarının tespitine yönelik bir ilk çalışma olup, 09 Eylül 2016- 17 Eylül 2016 tarihleri arasında, Ngazidja adasının beş farklı bölgesinde belirlenen dokuz istasyonlardan toplanan materyallerden oluşturulan izolasyon petrileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Toplanan materyallere (çürümüş ahşap, döküntü yaprak, döküntü saplar, ağaç kabuğu, tavşan dışkısı) nem odası tekniği uygulanmış ve elde edilen fruktifikasyonlar'dan preparatlar hazırlanmıştır. Elde edilen Miksomiset türlerinin teşhis ve tanımlaması yapılmış ve herbaryum örneği/materyali haline getirilmiştir. Bu çalışmada, nemli tropikal iklime sahip olan (Komor) Ngazidja adasından 10 miksomiset taksonu tespit edilmiştir. Bu türler; Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 1882; Didymium anellus Morgan, 1894; Didymium minus (A. Lister) Morgan, 1894; Didymium nigripes (Link) Fr., 1829; Didymium serpula Fr.,1829; Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794; Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892; Physarum notabile T. Macbr., 1922; Diderma deplanatum Fries. 1829 ve Badhamia cf. affinis Rostaf., 1874 olup, hepsi Komor adaları için yeni kayıttır.
This research was the first study to identify the presence and the distribution of the Myxomycetes group organisms in the Union of Comoros and was carried out between September 09, 2016 and September 17, 2016 on Ngazidja Island. The isolation of substrates which collected from different regions (4 regions) and selected different stations (9 stations) in Ngazidja Island has been made in petri plates. The moisture chamber technique was applied to the collected materials (rotten wood, leaf litter, stems litter, tree bark, rabbit stool) and preparations were made from the obtained fructifications. Diagnosis and identification of the obtained Myxomycetes species have been made and herbarium has been created. Comoros Islands have a humid tropical climate and from the study 10 myxomycetes taxon were identified. The identified species are: Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 1882; Didymium anellus Morgan, 1894; Didymium minus (A. Lister) Morgan, 1894; Didymium nigripes (Link) Fr., 1829; Didymium serpula Fr., 1829; Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794; Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892; Physarum notabile T. Macbr., 1922; Diderma deplanatum Fries. 1829 and Badhamia cf. affinis Rostaf., 1874, are all new records for Comoros.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3859
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497169.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons