Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3745
Title: Rejenere selüloz liflerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of regenerated cellulosic fibers' surface properties
Authors: Hockenberger, Aslı
Güler, Nihal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Selülozik Lifler
Viskon
Modal
Pamuk
Yüzey özellikleri
Mekanik özellikler
SEM
Cellulosic fibers
Viscose rayon
Cotton
Surface properties
Mechanical properties
Issue Date: 26-Sep-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, N. (2008). Rejenere selüloz liflerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, üç farklı selülozik esaslı lif grubunun yüzey özellikleri ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Selüloz esaslı lifler olarak viskon, modal ve pamuk lifleri kullanılmıştır.Çalışma sırasında, ilk adımda numunelerin herhangi bir işlem uygulanmamış ham hallerindeki, ikinci adımdaysa çeşitli etkilere maruz bırakılmış hallerindeki yüzey görüntüleri ve mekanik davranışları incelenmiştir.Liflerde yüzey değişimlerinin gözlemlenmesi için çeşitli işlemler uygulanmıştır. Bu amaçla lifler;alkali (NaOH) ile muamele edilerek yaş-mekanik etkilere maruz bırakılmış, enzimle muamele edilerek biyolojik etkiye maruz bırakılmış, mekanik bir işlem olan sürtünme sonucu aşındırılmış ve son olarak da günümüz yüzey mühendisliğinin en popüler konularından biri olan plazma ile muamele uygulamasıyla yüzeyin aşındırılması yani teknik bir ifadeyle ''etching'' işlemine tabii tutulmuşlardır.Çalışma sonunda elde edilen yüzey görüntüleri, ham halde elde edilen yüzey görüntüleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Aynı zamanda, yapılan mukavemet testleriyle numunelerin mekanik özelliklerinin analizi de gerçekleştirilmiştir. Bunun için Instron Mukavemet Test Cihazı ve HVI Sistemi kullanılmıştır. Yüzey görüntülerinin incelenmesinde ise Taramalı Elektron Mikroskobu'ndan yararlanılmıştır.
In this study, three different cellulosic fibers' surface properties and mechanical properties were evaluated. Viscose rayon fibers, modal fibers and cotton fibers were preferred for this study as cellulosic fibers.During this study, at first, samples' surface images and mechanical behaviour without any application at raw state were researched. And secondly, treated various effects samples' surface images and mechanical behaviour were researched.Various treatments were applied to fibers separately for observing fibers' surface changes. For this purpose, fibers were treated with alkali solution (NaOH) for age-mechanic effects, treated with enzyme for biological effects, etched with a mechanical process and finally, treated with plasma for surface etching that is nowadays one of the most popular subject of surface engineering.Fibers' surface images find out in the end of this study and at raw state were examined comparatively. Also strength tests were done to realize samples mechanical properties' analysis. Therefore Instron Material Strength Test System and High Volume Instrument (HVI) System were used. Scanning Electron Microscope is also used to research the surface images.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3745
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246483.pdf62.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons