Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3615
Title: Bursa-Yenişehir Ovası Marmaracık Gölü kurutma alanında DRAINMOD simülasyon modeli kullanılarak drenaj sistem parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of optimum drainage system parameters by using DRAINMOD simulation model on the exsiccation area of Lake Marmaracık on
Authors: Demir, Ali Osman
İlhan, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Drainmod
Drenaj
Taban suyu
Simülasyon modeli
Kurutma alanı
Drainage
Water table
Simulation model
Exsiccation area
Issue Date: 23-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, H. (2007). Bursa-Yenişehir Ovası Marmaracık Gölü kurutma alanında DRAINMOD simülasyon modeli kullanılarak drenaj sistem parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünya genelinde tarım yapılan toprakların önemli bir bölümünde yüzey ve yüzeyaltı drenaj sorunu bulunmaktadır. Yüzeyaltı drenaj sorunu bulunan alanlarda bitki yetistirme döneminde taban suyunda meydana gelen yükselmeler tarımsal üretim açısından önemli zararlara neden olabilmektedirler. Drenaj ve dolayısıyla etkili su yönetim sistemlerinin planlanması için bilgisayar simülasyon modellerinin kullanımı hem dogruluk hem de pratiklik bakımından oldukça önemlidir. Bu modellerle uzun dönemli hesaplamaların yapılması ekonomik bakımdan yararlı olacaktır. DRAINMOD simülasyon modeli de bir bilgisayar simülasyon programı olup, drenaj ve su yönetim sistemlerinin performansının belirlenmesinde, alternatif su yönetim ve drenaj sistemlerinin planlanmasında, bitki çesidi ve zamana baglı olarak ürün verimindeki degisimlerin tahmininde, su tablasındaki degisimlerin tahmininde ve degisik sulama stratejilerinin drenaja olan etkilerinin incelenmesinde, toprak ve drenaj suyunun tuzluluk oranlarının ve topraktaki nitrojen yüzdesinin tahmininde kullanılmaktadır. Bu çalısma, borulu yüzeyaltı drenaj sisteminin tesis edilmedigi, drenaj sorunu bulunan Bursa Yenisehir ovası Marmaracık gölü kurutma alanında DRAINMOD modeli kullanılarak optimum drenaj parametrelerinin saptanması amacıyla yapılmıstır. Çalısma sonunda nispi verimin % 90'nın üzerinde tutulması durumunda sulamasız kosullarda optimum dren derinligi 1 m, dren aralıgı ise 50 m, sulama yapılması durumunda ise 1,25 m ve 30 m bulunmustur.
Drainage is required to increase production on the important part of agricultural lands on the common earth. In the period of growing plants, the rises occurring in the ground water of soil may cause fatal damages for agricultural production. It will be economically useful to make long?termed estimation and calculations for planning efficient water management systems. In order to make estimates for future, the usage of computer simulation models are primary in view of accuracy and also practicality. DRAINMOD simulation model is also a computer simulation program which is used for defining the performance of drainage and water management systems, planning alternative water management and drainage systems, estimating the variation of yield fertility due to type of plant and time, estimating the variation of water table and examining the salinity rates of soil and drainage water and the nitrogen percentage of soil. This study was made on the exsiccation area of lake Marmaracık on Bursa Yenisehir plain, where the subsurface tube system hasn?t been established and there are drainage problems, by using DRAINMOD model to determine the optimum drainage parameters. According to the study in the condition that the relative (yield fertility) productivity is kept % 90 and higher the optimum drainage depth has been estimated as 1 m. and drain interval as 50 m. without irrigation conditions and 1,25 m and 30 m. in irrigation conditions
URI: http://hdl.handle.net/11452/3615
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202319.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons