Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3603
Title: Tekirdağ ili atmosferik polenleri üzerinde incelemeler
Other Titles: Investigations on airborne pollen grains in the atmosphere of Tekirdağ
Authors: Bıçakçı, Adem
Erkan, Perihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Polen
Tekirdağ
Pollen
Issue Date: 18-Jan-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkan, P. (2007). Tekirdağ ili atmosferik polenleri üzerinde incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekirdağ İli atmosferinde Ocak 2002 ve Ocak 2004 tarihleri arasında yürüttüğümüz aeropalinolojik araştırmada, Durham cihazı kullanılmış ve gravimetrik yönteme dayalı bir çalışma yapılmıştır. Cihazdan haftalık olarak alınan preparatlar sayılarak, cm2' ye düşen polen miktarları hesaplanmıştır. Araştırmamızın devam ettiği iki yıl boyunca, 45 taksona ait toplam 7183 adet polen sayılmıştır. Bu taksonların 25 tanesi odunsu bitkilere ait polenler, 20 tanesi ise otsu bitkilere ait polenlerdir. Ayrıca çalışmamızda teşhis edilememiş çok az miktarda (2 adet) polen de görülmüştür. Araştırmamızın ilk yılı olan 2002 yılında cm2' de 3462 adet polen, 2003 yılında ise cm2' de 3721 adet polen sayılmıştır. Toplam polen miktarının % 64.09' unu odunsu, % 35.88' ini ise otsu bitkilere ait polenler oluşturmuştur. Tekirdağ İli atmosferinde en sık rastlanılan polen taksonları sıralanacak olursa;Cupressaceae/Taxaceae, Pinus spp., Graminae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Quercus spp., Xanthium spp., Juglans spp., Platanus spp., Aesculus spp., Fraxinus spp., Oleaceae, Salix spp., Plantago spp., Rumex spp., Artemisia spp., Betulaceae olarak tespit edilmiştir. En fazla polen ise her iki yılda da Mayıs ayında görülmüştür.
A continuous aeropalynological survey of the atmosphere of Tekirdağ was carried out from January 2002 to January 2004 by means of the gravimetric method using Durham apparatus. Weekly pollen grains in per cm2 were calculated. During two years, a total of 7183 pollen grains/cm2 which belong to 45 taxa, 25 taxa of total belong to arboreal (AP) and 20 of total non-arboreal (NAP) plants, and unidentified pollen grains (2 pollen) were recorded. In 2002, 3462 pollen grains and in 2003, 3721 pollen grains were recorded. Total pollen grains consisted of 64.09 % grains from arboreal plants, 35.88 % grains from non-arboreal plants. Pollen from the following taxa we also found to be prevalent in the atmosphere of Tekirdağ; Cupressaceae/Taxaceae, Pinus spp., Graminae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Quercus spp., Xanthium spp., Juglans spp., Platanus spp., Aesculus spp., Fraxinus spp., Oleaceae, Salix spp., Plantago spp., Rumex spp., Artemisia spp., Betulaceae.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3603
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202315.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons