Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3598
Title: Uluabat (Apolyont) Gölü tahta balıkları (blicca björkna L. 1758, cyprinidae)'nda plathelminth parazitlerin tesbitine yönelik araştırmalar
Other Titles: An Investigation on plathelminth parasites of white bream (blicca björkna L. 1758, cyprinidae) in Uluabat (Apolyont) lake
Authors: Altunel, F. Naci
Akıncı, Ahmet Gündüz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Balıklar
Fishes
Parazitler
Parasites
Tahta balığı
White bream
Uluabat gölü
Uluabat lake
Issue Date: 25-Feb-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akıncı, A. G. (1999). Uluabat (Apolyont) Gölü tahta balıkları (blicca björkna L. 1758, cyprinidae)'nda plathelminth parazitlerin tesbitine yönelik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 26.03.1997 - 29.10.1998 tarihleri arasında yapılmış olan bu çalışmada, Uluabat (Apolyont) Gölü'ndeki Tahta balıklarının Plathelmith'leri araştırılmıştır. Araştırma süresince 96 Tahta balığı incelenmiş, bunlardan 75 'i parazitli bulunmuştur. Araştırma sonucu toplam 1874 adet parazite rastlanmıştır. Parazitlerden 1623'ü Dactylogyrus sphyrna (Monogenea); 179'u Poshodiplostomum cuticola (Digenea); 41 'i Diplostomum sp. (Digenea) ve 31 'i Ccayophyllaeides sp. (Cestoda)'e ait olduğu görülmüştür. Dactylogyrus sphyrna dışında yukarıda adı geçen parazitler Türkiye'deki Tahta balığı için yeni kayıt özelliği taşımaktadır.
In this study, we examined parasites fauna belong to Plathelminth of white bream between 26.03.1997 and 29.10.1998 in the Uluabat Lake. During this investigation 96 white bream have been examined and found 75 fish have found infected by parasites. Total 1874 parasites were determined. We have recorded 1623 Dactylogyrus sphyrna (Monogenea), 179 Posthodiplostomum cuticola (Digenea), 41 Diplostomum sp. (Digenea), 31 Caryophyllaeides sp. (Cestoda) which belong to Plathelminthes. Except Dactylogyrus sphyrna above mentioned parasites are believed to be the first recorded for white bream in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3598
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084828.pdf
  Until 2099-12-31
3.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons