Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3592
Title: Bazı dikiş ipliği parametrelerinin dikiş performansına etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of sewing yarn parameters on seam performance
Authors: Meriç, Binnaz
Durmaz, Aycan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Farklı iplik yapısı
Kat farkı
Büküm farkı
Yağlama
Dikiş performansı
Dikiş kopma mukavemeti
Dikiş kayması
Different thread structure
Different ply number
Different twist number
Lubrication
Seam strength
Seam slippage
Issue Date: 22-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, A. (2004). Bazı dikiş ipliği parametrelerinin dikiş performansına etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kumaş kalitesi, yüksek kaliteli giysilerin üretimi için tek basma yeterli değildir. Uygun dikiş ipliği seçimi, dikiş ipliği parametreleri ve dikilmiş kumaşın dikiş performansı gibi etkenlerde son dereee önemlidir. Bir kumaş için dikiş ipliğinin seçimi; dikiş ipliği ve kumaşın mekanik özelliklerine, bunların uygunluğuna, dikiş prosesine ve giysinin son kullanımına bağlıdır. Kumaş yapısına uygun seçilmeyen dikiş ipliği dikiş esnasında iplik kopuşlarına neden olmakta ve giysinin dikiş performansım azaltmaktadır. Bu araştırmada aynı etiket numarasında ve farklı yağlama oranlarında ; farklı iplik yapısında, farklı katlarda ve farklı büküm değerlerinde olmak üzere üç ayrı parametrede dikiş iplikleri üretilmiştir. Üretilen ipliklerin kopma mukavemeti (gr/ denye ), kopma yükü (gr), kopma uzaması (%), sürtünme özellikleri incelenmiştir. Daha sonra bu ipliklerle aynı tip kumaş üzerinde dikim işlemi gerçekleştirilerek iplik özelliklerinin dikiş kopma mukavemeti ve dikiş kaymasına olan etkileri araştırılmış sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dikiş ipliklerinde farklı iplik yapısının, kat farkının ve büküm farkının önemli olduğu ve bu farklılıkların dikiş performansına da yansıdığı görülmüştür.
Fabric guality is not sufficient enough alone to produce high guality garments. The effects such as the selection of proper sewing thread, sewing thread parameters coming from the measurements and seam performance of sewn fabric are also of most importance. The selection of thread of a fabric depeds on mechanical properties of sewing thread and fabric, sewing process and how the garment is used. The sewing thread which is unappropriate for the fabric structure causes thread breakage during the sewing process and reduces the seam performance of the garment. In this study, the sewing threads having the same ticket numbers and different lubrication ratios are considered. The three different sewing thread parameters are taken as different thread structures, different ply values and different twist values. The tenacity (gr/denier), breaking strength (gr), breaking extension (%) and friction properties of the produced sewing threads are then investigated. After that, those sewing threads are used with the same fabric to examine the effects of sewing thread properties on the seam strength and seam slippage and the results are discussed. As a result, it is observed that the difference in the thread structure, ply values and twist values are found to be important to affect the seam performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3592
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154060.pdf
  Until 2099-12-31
6.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons