Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3528
Title: Bursa ilinde bodur anaç ve klasik sistem elma yetiştiriciliğinin ekonomik analizi
Other Titles: The economic analysis of dwarf rootstock and classical system apple growing in Bursa
Authors: Çetin, Bahattin
Efecan, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Elma
Klasik sistem
Fusetto
Dikey kordon
Üretim maliyeti
Tesis maliyeti
Apple
Clasic system
Superspindle
Producing cost
Establishing cost
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efecan, İ. (2006). Bursa ilinde bodur anaç ve klasik sistem elma yetiştiriciliğinin ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elma dünya üzerinde geniş bir üretim alanına sahip bir meyvedir. Son yıllarda ise dünya elma yetiştiriciliğinde üretim ve yetiştiricilik sistemleri açısından bir devrim yaşanmaktadır. Daha önce klasik sistem dediğimiz standart ağaçlardan klonal anaçlara geçiş olarak yaşanan elma yetiştiriciliğindeki yenilikler son 15 yılda ise üretimin ve kalitenin artırılarak daha az yerden daha çok ve daha kaliteli bir üretim amaçlayacak doğrultuda olmuştur. Bir elma bahçesinde ilaçlama, budama hasat gibi yüksek maliyetler ancak işçiliğin azaltılmasıyla azaltılabilir. Maliyetlerin azaltılması işletmelerde en önemli hedeftir. Bunu ise daha erken zamanda daha yüksek verime yatırma isteği takip eder. Bugün eskisinden çok daha ağır olan masraflar ancak bu şekilde kısa sürede amorti edilebilir. İklim olarak her çeşit meyvenin rahatlıkla yetiştirilebildiği ülkemiz için ihracat önemlidir. Bu amaç ancak diğer üretici ülkelerle rekabet edecek kalite ve onlardan daha düşük maliyetle olacaktır. Bu tezde yukarıda anlatılan nedenlerle daha az maliyetli fakat daha geç ve daha az verimli standart sistem elma bahçeleri ile kurulum maliyeti yüksek fakat sistemine göre ilk yıldan itibaren bile ürün alınabilinen bodur sistem elma bahçelerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analizler yapılırken tüm maliyet ve gelirler ayrıntılarıyla hesaplanmıştır. Çalışma sonunda bodur sistemlerin klasik sisteme göre çok karlı olduğu ve bodur sistemlerden ise superspindel sistemin ekonomik anlamda üretime ilk yıl geçmesinden dolayı ve de ağaç sayısının fazlalığından dolayı veriminde yüksek olması nedeniyle sistemler arasında ekonomik anlamda en karlı olduğu saptanmıştır.
Apple is a fruit that has very large production area in the world. In recent years, there are a lot of developments in growing and orchard planting systems. The developments that were transition from standart rootstocks to clonal rootstocks have become to supply more quantity and more quality with increasing producing and quality. In apple orchard, the high costs can be reduced in producing with making less values in thinning, pruning etc. Harvesting more quantity yields follow this aim. Today the costs that aren’t heavier before can be earn back like that in the shortest time. He exporting is very important for our country where all kinds of fruits can be grown. This aim can be successed with growing more guality fruits and with less costs than other countries. In this thesis, the analysis has been made between standart system with less cost but later producing yield and dwarf systems with more cost but earlier yield and more quantity. For the result of this working, it has been determined that dwarf plantation systems are more rantable than classical system and also superspindel system is the most rantable system because of the producing of first year and more yield than other systems in other years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3528
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202303.pdf323.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons