Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3421
Title: Dinitrocresol'ün (Rat rattus norvegicus) sıçan glutatyon S-transferaz enzim aktivitesine etkisi
Other Titles: The effect of dinitrocresol on rat (Rat rattus norvegicus) glutathion S-transferase enzyme activity
Authors: Dere, Egemen
Baş, Olcay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: DNOC
GST
Rat
Issue Date: 30-Oct-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baş, O. (2006). Dinitrocresol'ün (Rat rattus norvegicus) sıçan glutatyon S-transferaz enzim aktivitesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada tarımda pestisit olarak kullanılan ve toksik bir kimyasal olarak bilinen DNOC'un (4,6-dinitro-o-cresol), LD50 dozu (2,8mgkg-1b.w.-1) Rat rattus norvegicus sıçanlarına intraperitonal olarak uygulanarak 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 72 saat sonra hayvanların karaciğer, böbrek, beyin ve incebağırsak dokularındaki GST (Glutatyon S-Transferaz) enzim aktivitesine etkisi incelendi. Erkek ve dişi sıçanların, karaciğer, beyin ve ince bağırsak dokuları GST aktivitesinde, genel olarak aktivasyon belirlendi. Deney grubu erkek sıçanların karaciğer dokusunda 16. saatte kontrol grubuna göre %20.22 olarak tespit edilen aktivasyon istatistiksel açıdan anlamlı olarak değerlendirildi (p<0.05). Erkek sıçanların beyin dokusunda ise 8. saatte kontrole göre deney grubunda %12.5'luk ve 72. saatte ise kontrole göre %21.7 oranında bir aktivasyon tespit edildi. GST enzim aktivitesinde görülen bu artışlar istatistiksel açıdan anlamlı olarak değerlendirildi (p<0.05). İnce bağırsak dokusu GST aktivitesinde ise erkek ve dişi sıçanlarda anlamlı aktivasyon saptanmadı. Erkek ve dişi böbrek dokusu GST aktivitesinde ise genel olarak inhibisyon olduğu ve dişi sıçanların böbrek dokusunda 0. saatte %42.6, 4. saatte %41.5, 8. saatte %18.4 olarak bulunan inhibisyon istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) tespit edildi. Sonuçlara göre DNOC'un, sıçanların karaciğer, böbrek ve beyin dokularındaki GST enzim aktivitesini etkilediği belirlendi.
In this study, LD50 (2.8mgkg-1b.w.-1) of DNOC (4,6-dinitro-o-cresol)-known as toxic chemical commonly used in agriculture- was intraperitoneally administered to Rat rattus norvegicus. Its effects on GST (Glutathione S-transferase) enzyme on animals liver, kidney, brain and intestine tissues were examined at 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 72 hours later,. The GST activation of male and female rats liver, brain and small intestine tıssues, generally activation is determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3421
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202278.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons