Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3409
Title: Katırlı dağları (Bursa)'nın likenleri üzerine taksonomik incelemeler
Other Titles: Taxonomical investigations on lichens of the Katırlı mountain (Bursa)
Authors: Güvenç, Şaban
Doğru, Züleyha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Likenler
Liken florası
Bursa
Katırlı
Türkiye
Lichenes
Flora of Lichen
Turkey
Issue Date: 28-Sep-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, Z. (2005). Katırlı dağları (Bursa)'nın likenleri üzerine taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa il sınırları içinde yer alan Katırlı dağının liken florasının belirlenmesi amaçlanmıştır. 04.06.2003-03.11.2004 tarihleri arasında 71 istasyondan toplam 1580 adet liken örneği toplanmış, 15 ordo, 41 familya ve 90 cinse ait 269 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanından tespit edilen taksonların 24 'ü Türkiye için ve 81 'i de Bursa ili için yeni kayıttır. Türkiye için yeni kayıt olan türler; Acarospora badiofusca, Acarospora oligospora, Acarospora scotica, Acrocordia conoidea, Arthonia leucopellaea, Arthonia punctiformis, Arthopyrenia punctiformis, Carıdelariella deflexa, Cladonia subcariosa, Dactylospora parasitica, Hypocenomyce leucococca, Lecania cryteüina, Lecania olivacella, Lecania sylvestris, Lecanora caesiorubella, Lecanora piniperda, Micarea lignaria var. lignaria, Porina linearis, Porpidia ochrolemma, Scoliciosporum chlorococcum, Stenocybe major, Strangospora pinicola, Thelenella modesta ve Usnea glabrata'du. İncelenen liken örneklerinin % 58'i epifitik, % 37.2'si saksikol, % 4.4'ü terrikol,, % 0.4'ü başka likenler üzerinde gelişen parazit türlerden oluşmaktadır. Epifitik türlerin % 79 'nun geniş yapraklı ağaçlarda, % 8. 4 'nün iğne yapraklı ağaçlarda, % 12.6'sı ise çalılar üzerinde gelişmektedir. Saksikol türlerin % 53.4'ü kalkerli kaya, % 46.2'si silisli kaya, % 0.4'ü duvar üzerinde geliştiği tespit edilmiştir.
In this study, the lichen flora of Katırlı mountain district in city of Bursa was investigated. A total of 1580 lichen samples were collected from 71 stations between on 04 of June in 2003 and on 03 of November in 2004. 269 lichen taxa belonging to 15 ordo, 41 family and 90 genera were determined. Of these taxa determined from the study area, 24 are new to Turkey and 81 are new to Bursa province. The new records for Turkey are, Acarospora badiofusca, Acarospora oligospora, Acarospora scotica, Acrocordia conoidea, Arthonia leucopellaea, Arthonia punctiformis, Arthopyrenia punctiformis, Candelariella deflexa, Cladonia subcariosa, Dactylospora parasitica, Hypocenomyce leucococca, Lecania crytellina, Lecania olivacella, Lecania sylvestris, Lecanora caesiorubella, Lecanora piniperda, Micarea lignaria var. Hgnaria, Porina linearis, Porpidia ochrolemma, Scoliciosporum chlorococcum, Stenocybe major, Strangospora pinicola, Thelenella modesta and Usnea glabrata. The percentages of epiphytic, saxicolous, terricolous and parasite lichens are % 58, % 37.2, % 4.4, % 0.4 respectively. The percentage of the epiphytic lichen species growing on broad-leaves trees is % 79, on pin-leaves trees is % 8.4 and on shrubs is % 12.6. For the saxicolous lichen species, the percentage of growing on the calcareous rocks is % 53.4, on silicicolous rocks is % 46.2 and wall % 0.4.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3409
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168262.pdf14.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons