Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3404
Title: Uluabat (Apolyont) Gölü havuz balıkları (Carassius carassius L. 1758)'nın helmintholojik yönden araştırılması
Other Titles: The investigation of the crucian carp (Carassius carassius L. 1758) of Uluabat (Apolyont) Lake in terms of helminthology
Authors: Altunel, F. Naci
Emence, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uluabat Gölü
Nematoda
Havuz balığı
Monogenea
Uluabat Lake
Crucian carp
Issue Date: 30-Dec-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emence, H. (2004). Uluabat (Apolyont) Gölü havuz balıkları (Carassius carassius L. 1758)'nın helmintholojik yönden araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma Mayıs-2002 ile Mayıs-2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, balıklar araştırma bölgesinden aylık periyotlar halinde temin edilmiştir. Araştırma süresince 159 Havuz balığı (Carassius carassius) bireyi helmintholojik yönden incelenmiş, araştırma sonucunda Monogenea' dan 3 (Dactylogyrus anchoratus, Dactylogyrus vastator, Gyrodactylus carassii) ve Nematoda' dan 1 (Contracaecum sp.) türün bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda tespit edilen türlerden, Dactylogyrus vastator ve Gyrodactylus carassii Türkiye' deki Havuz balıklan helminth faunası için yeni kayıttır.
The research was performed between May-2002 and May-2003, in which the fish was sampled with monthly periods from the research area. Throughout the study 159 Crucian carp {Carassius carassius) individual was examined in a helminthologic respect. At the end of research, from Monogenea 3 (Dactylogyrus anchoratus, Dactylogyrus vastator, Gyrodactylus carassii) and from Nemathoda 1 (Contracaecum sp) species were detected to exist. From the species detected at the end of the research, Dactylogyrus vastator and Gyrodactylus carassii were the new records for the helminth fauna of the Crucian carp living in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3404
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168261.pdf
  Until 2099-12-31
4.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons