Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3375
Title: Bursa Katırlı dağı karayosunlarında radyasyon taranması
Other Titles: Determination of radiation in mosses in Katırlı mountain-Bursa
Authors: Kaynak, Z. Gökay
Kahraman, Ayşe Gül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Karayosunu
Radyasyon
Beta radyoaktivitesi
Biyoindikatör
Moss
Radiation
Beta radioactivity
Bioindicator
Issue Date: 9-Aug-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, A. G. (2006). Bursa Katırlı dağı karayosunlarında radyasyon taranması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Karayosunları, bitkiler aracılığı ile radyoaktif kirliliği belirleme de en yaygın kullanılan materyaldir. Karayosunlarının yüksek konsantrasyon kapasitesi, çevresel radyoaktif kirliliğin biyoindikatörü olarak kullanılabilir. Çevresel kirlilikle ilgili bilgi, radyoekolojik gözlem sistemleri geliştirmek ve doğal ekosistem durmunu tahmin etmek için kullanılabilir. Bu çalışmada karayosunları Türkiye'nin kuzeybatısında olan Katırlı Dağı'ndan toplandı ve aktiviteler TENNELEC marka LB 1000-PW detektörü ile belirlendi. Toprak, kaya ve ağaç kabuğu üzerinde yetişen karayosunları toplandı. Elde edilen en yüksek aktivite değerleri toprak, kaya ve ağaç kabuğu için sırasıyla 1.25 ± 0.08, 0.70 ± 0.07, 0.76 ± 0.05'dir.
Mosses are one of the most widely used procedures to determine via plant of radioactive contamination. The high concentrating capacity of mosses may be used as bioindicator of environmental radioactive contamination. Information about this contamination may be used to develop a radioecological monitoring system and to forecast the state of natural ecosystems. In this study, the mosses were collected in region of Katırlı Mountain in northwestern Turkey, activities were determined using TENNELEC LB 1000-PW detector. Samples of mosses growing on soil, rock, and tree bark were collected. The highest values which were obtained are 1.25 ± 0.08, 0.70 ± 0.07, 0.76 ± 0.05 for growing on soil, rock and tree bark, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3375
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202275.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons